Hopp til innholdet
Ser inn gjennom vinduet på kvinne og mann i sofaen som smiler til hverandre

Innboforsikring
  • Dekker eiendelene dine som møbler, klær og utstyr
  • Gjelder også for alt du har i bod, garasje og på loft
  • Med Innbo Pluss får du vår beste dekning

Hva dekker innboforsikringen?

Hjemmet ditt rommer ofte større verdier enn du tror. En god innboforsikring sikrer alle tingene du typisk tar med deg når du flytter inn. Innboforsikring dekker tingene du har i boligen din, som møbler, klær og TV.

Det inkluderer også alt det du har i bod, garasje og loft, slik som sykkel, ski og verktøy. Det er opp til deg å sette forsikringssummen for innboet ditt. Med Innbo Pluss får du vår beste dekning. Og husk – innboforsikring er viktig enten du eier eller leier bolig.

Visste du at?

Du trenger egen innboforsikring til hytta eller fritidsboligen for å få dekket tingene du har der. 

Spørsmål og svar om innboforsikring

For å bestemme forsikringssum på innboet ditt bør du prøve å få oversikt over hvor store verdier du har i boligen din og tilpasse forsikringen til dette. Du bør dekke summen på eiendelene dine i tilfelle brann og andre skader. Et utgangspunkt kan være å regne omtrent 500 000 kroner per voksen som bor i huset, men dette er veldig individuelt. Forsikringssummen blir ofte satt for lavt og vi får ikke erstattet alle eiendelene dine. Trenger du veiledning, kan du ta kontakt med oss. 
Innboforsikringen dekker eiendelene du har i hjemmet ditt. Slik som klær, møbler, umontert pynt, kjøkkenutstyr og andre ting du har i hjemmet ditt. Med vanlig innboforsikring dekkes brann, vannskader og tyveri i tillegg til identitetstyveri og hvis du må bygge om på hjemmet siden noen blir rullestolbruker.

Med Innbo Pluss får du også dekning for plutselige skader på eiendeler hjemme hos deg, skade på eiendelene dine ved flytting og uhellsforsikring som dekker plutselige skader på tingene dine uansett hvor du er i verden.
Skader på el-sparkesykkelen er dekket av innboforsikringen, men du må ha en egen ansvarsforsikring ved bruk av el-sparkesykkel eller andre småelektriske kjøretøy. Den kan du lese mer om og kjøpe her.
Standard egenandel på innboforsikring er 4000 kroner. Om du har valgt Innbo Pluss er egenandelen kun 2000 kroner ved uhell. Om du velger å justere opp egenandelen kan det gi lavere pris på forsikringen. 
Innboforsikringen gjelder for den som har kjøpt forsikringen, i tillegg til ektefelle/samboer og barn som er folkeregistrert på samme adresse. Bor for eksempel ungdommen midlertidig borte på grunn av studier eller militærtjeneste, gjelder innboforsikringen så lenge folkeregistrert adresse er hjemme.

Husk at foreldres innboforsikring ikke dekker midlertidig bosted ved skade på hybel/leilighet. Til dette kreves det at ungdommen har en egen innboforsikring.

Les mer