Hopp til innholdet
Workshop i et møterom med mennesker av ulik etnisitet og funksjonsevne

Styret 2024-2026

På denne siden kan du lese mer om styret og se styrets sammensetning i perioden fra 2024-2026

Styret i Grong Sparebank har det øverste ansvaret for forvaltningen av banken. Styret består av 7 medlemmer og 2 varamedlemmer. Av disse blir 5 medlemmer og 1 varamedlem valgt av generalforsamlingen, mens de ansatte velger 2 medlemmer og 1 varamedlem. Styret er også ansvarlig for at bankens samfunnsansvar og plikter oppfylles. 

Tove Heggdal Ingulfsvann - styreleder
Øyvind Kveli - nestleder
Espen Ledang - styremedlem
Marte Landsem - styremedlem
Sigurd Flaat Liljefjell - styremedlem
Jo Morten Aunet - ansatterepresentant
Camilla Juliussen - ansatterepresentant
Asle Hasselvold - fast møtende varamedlem