Hopp til innholdet

Bærekraft - Grong Sparebank

På denne siden kan du lese mer om hvordan vi i Grong Sparebank jobber med bærekraft i det daglige. 

Slik jobber vi med bærekraft

Som lokal sparebank i over 160 år har vi alltid vært opptatt av vårt lokalsamfunn. For oss er det en selvfølge å overholde eksisterende lover og regler i Norge i tillegg til å ta et ekstra ansvar i vårt lokalsamfunn. Grong Sparebank ønsker å kunne bidra til en positiv og bærekraftig utvikling og er bevisst vår rolle.

Her er eksempler på hvordan vi jobber med vårt avtrykk i det daglige.

Ansvarlige innkjøp
Vi jobber systematisk for å redusere bærekraftsrisiko relatert til våre innkjøp. Våre innkjøpsrutiner legger til grunn en rekke kriterier vi skal ta hensyn til ved innkjøp. De fleste av våre største innkjøp foretas gjennom Eika og blir håndtert etter Eika sine gjeldende retningslinjer og krav. Det kan du lese mer om her.

Grong Sparebank er opptatt av at vi skal handle lokalt så langt det er mulig og vi skal vurdere hvert innkjøp nøye i tillegg til å sette krav til våre leverandører. Blant annet skal våre leverandører ha en miljøsertifisering eller kunne kartlegge og håndtere deres miljøpåvirkning.  Våre innkjøpsprosesser skal gjennomføres på en transparent måte og i henhold til våre etiske standarder slik at alle potensielle leverandører håndteres rettferdig og likt. 


Reisevirksomhet
Reisevirksomhet kan være en betydelig kilde til utslipp og dette er et område vi mener det er viktig å jobbe med og som vi kan ha stor påvirkning. 

Under pandemien ble reisevirksomheten redusert betydelig og dette er noe vi har fortsatt med også i etterkant. Bruken av elektroniske møter har økt betraktelig og vi har i løpet av de siste årene redusert vår reisevirksomhet. I 2022 foretok vi også en kartlegging av ansattes reise til og fra jobb og har innført mulighet til at ansatte kan ha to valgfrie dager til hjemmekontor i løpet av en uke. Mange av våre ansatte har en lang reisevei til jobb og vi bor også i et område med dårlig utbygd kollektivmuligheter. Vi ser imidlertid at flere benytter muligheten til samkjøring og dette er noe vi har jobbet med å sette lys på. 

Vi skal også tilrettelegge for sykkelparkering og lademuligheter for el-bil på alle våre avdelingskontor da vi ser at de fleste ansatte enten kjører eller har planer om å gå over til el kjøretøy. 

Våre retningslinjer for tjenestereiser forklarer at alle ansatte skal gjøre vurderinger på hvordan man kan reise på den mest miljøvennlige måten. 

 
Resirkulering
Gjennom sertifiseringen i Miljøfyrtårn har Grong Sparebank forpliktet seg til å drive en aktiv og ansvarlig miljøledelse. Dette betyr at vi tar ansvar for at alle våre kontorer har utstyr på plass for å kunne sortere og resirkulere avfall. VI har i tillegg avtaler med våre huseiere om levering og behandling av avfall. Dette er et område vi jobber med for å oppnå kontinuerlig forbedring.