Hopp til innholdet
Kvinne og to barn lager middag

Husforsikring
  • Sikre huset ditt mot skader
  • Trygt og raskt skadeoppgjør
  • Nytt hus ved totalskade

Hva dekker husforsikringen? 

Med husforsikringen vår sørger vi for at du ikke står på bar bakke om du får skader på huset ditt. Husforsikringen dekker skader på selve bygningen og alt inventar som er fastmontert.

Typiske skader kan være brannskader, vannskader og naturskader eller tyveri og innbrudd. Ønsker du en ekstra god dekning, velger du vår beste forsikring, Hus Pluss.

Visste du at?

Husforsikringen dekker bygningen og det som er fastmontert. For å dekke ting som møbler, klær og tv, trenger du i tillegg innboforsikring.

Spørsmål og svar om husforsikring

Egenandel er den delen av kostnaden du selv betaler når du har fått en skade og skal bruke forsikringen din. Når du kjøper forsikring, velger du hvilken egenandel du vil ha. Egenandelen er på 6000 kroner om ikke annet fremgår av forsikringsbeviset. 
Når du flytter må du ordne en ny forsikring. Ta kontakt med oss så hjelper vi deg. 
Husforsikringen dekker naturskader som direkte skyldes skred, storm, flom, stormflo, flodbølge, meteorittnedslag, jordskjelv eller vulkanutbrudd.

Den dekker også fysiske skader på bygning og bygningsdeler, samt lukt, forårsaket av rotter eller mus. Ekstra forsikring som dekker bekjempelse av skadeinnsekter, mus og rotter kan du kjøpe som et tillegg. 
Du kan endre på husforsikringen via Mine sider. Ved større endringer anbefaler vi at du tar kontakt med oss, eller din rådgiver for veiledning.
Hvis du gjør tiltak for å sikre huset ditt, som sikkerhets- og skadeforebyggende tiltak vil det få direkte utslag på prisen på forsikringen. Eksempel på dette kan være lekkasjestopp i alle våtrom, nytt røropplegg i hele boligen, el-kontroll, nytt sikringsskap og lignende.

Tips og råd