Hopp til innholdet

Våre priser

Oversikt over priser, renter og gebyrer. For bedrifter se nederst på siden.

Gebyrer for privatkunder

Pris
Betaling i nettbank uten kundeprogram 4 kr
Kvittering m/u oblat 20 kr
Faste betalingsoppdrag 10 kr
BankID kodebrikke 200 kr
Overføring fra sparekonto - over 12 uttak pr. år 100 kr
Kontoutskrift sendt pr. post, pr stk. 30 kr
BankID kodebrikke er gratis for barn
Pris
Betaling i mobilbank uten kundeprogram 4 kr
Straksbetaling 15 kr
Kvittering m/u oblat 20 kr
Overføring fra sparekonto - over 12 uttak per år 100 kr
Pris
Betaling via telefonbank 4 kr
Kvittering m/u oblat 20 kr
Overføring fra sparekonto - over 12 uttak per år 100 kr
Pris
Årspris Visa bankkort uten legitimasjon 350 kr
Årspris bankkort uten legitimasjon 350 kr
Årspris tilleggskort 350 kr
Varekjøp i Norge uten kundeprogram 4 kr
Varekjøp i utlandet uten kundeprogram 5 kr
Kontantuttak i butikk 10 kr
Kontantuttak i bankens minibanker (som kunde) 10 kr
Kontantuttak (ikke kunde) 30 kr
Kontantuttak i utlandet 40 kr
Rebestilling av tapt/ødelagt kort 150 kr
Valutapåslag for kortbruk i utlandet 0,95%
Kontantuttak i andre norske minibanker Bankens gjeldende uttaksgebyr
Tjenestene er gratis for kunder under 20 år
Pris
Betaling til utland i nettbank - SEPA 30 kr
Betaling til utland i nettbank - øvrige 70 kr
Kompletteringskostnad ved oppdrag uten SWIFT 100 kr
Reklamasjonskostnad ved mangelfullt oppdrag 50 kr
Kansellering av betalingsoppdrag 200 kr
Avsender skal dekke alle kostnader (OUR) 150 kr
Inngående betaling fra utland i EURO og SEK 20 kr
Inngående betaling fra utlandet - annen valuta opp til 5000 NOK 50 kr
Inngående betaling fra utlandet - annen valuta over 5000 NOK 100 kr

Vi anbefaler at avsender betaler omkostninger i Norge, mottaker i utlandet. Hvis avsender betaler omkostninger i utlandet, kan utenlandsk bank etterbelaste omkostninger 175 kroner i noen tilfeller.

Disse gebyrene kommer i tillegg til eventuelle omkostninger i utenlandsk bank og endring i valutakurs.

Pris
Betaling pr brevgiro 12 kr + porto
Tilsendt kvitteringsliste per konvolutt 12 kr + porto
Månedsavgift per avtale 20 kr
Rebestilling av førstegangsmateriell 150 kr
Retur ved feil/mangler 170 kr
Kvittering m/u oblat 20 kr + porto
Pris
Betaling til utland 450 kr
Betaling og overføring i Norge 100 kr
Giroinnbetaling 100 kr
Avslutning av konto til annen bank 30 kr
Behandling av dødsbo Fra 100-500 kr (gjelder fra 01.10.2024)
PUM - ikke hentet sending 400 kr
Utskrift av årsoppgave (per år) 50 kr
Utskrift av kontoutskrift (per måned) 50 kr
Avtaledokument/utskrift sendt per post 30 kr
Kjøp og salg av verdipapirer 200 kr
Manuelle tjenester er tjenester utført av en ansatt i banken
Pris Nominell rente
Digital opprettelse 500 kr 1,00 %
Manuell opprettelse i bank 1 250 kr 1,00 %
Rente på innestående beløp: 1,00 %
Utleier betaler kostnad ved opprettelse av depositumskonto
Pris
Årsavgift - verdi 100 000 - 1 000 000 kr 250 kr
Årsavgift - overskytende per million 125 kr

Boliglån - priser

Boliglån ung - egenkapital over 15% Boliglån ung førstehjemslån - egenkapital over 15%
Nominell rente 5,84 % 5,59 %
Effektiv rente 6,07 % 5,80 %
Etablering 0,25% av lånebeløp* 0,25% av lånebeløp*
Termingebyr 65 kr 65 kr
Tinglysing Etter gjeldende satser** Etter gjeldende satser**
Pris for endring/terminforbruk 450 kr 450 kr
Depotkostnad 1 200 kr 1 200 kr
* Minimum 1 500 kr og maks 6 000 kr.                                                                                                          ** Pris for tinglysing etter gjeldende satser i Løsøreregisteret og Statens kartverk
Priseksempel

2 000 000 kr over 25 år, nominell rente 5,84 %, effektiv rente 6,07 %, totalt 3 827 100 kroner.

Lånet har fast månedsbeløp og du kan alltid betale ned ekstra – da reduseres både kostnaden og nedbetalingstiden.

Du kan sammenlikne våre priser med priser fra andre selskaper på finansportalen.no 

Grønt fritids- og boliglån - egenkapital over 15% Grønt rehabiliteringslån - egenkapital over 15%
Nominell rente 5,65 % 5,65 %
Effektiv rente 5,87 % 5,87 %
Etablering 0,25% av lånebeløp* 0,25% av lånebeløp*
Termingebyr 65 kr 65 kr
Tinglysing Etter gjeldende satser** Etter gjeldende satser**
Pris for endring/terminforbruk 450 kr 450 kr
Depotkostnad 1 200 kr 1 200 kr
* Minimum 1 500 kr og maks 6 000 kr.                                                                                                          ** Pris for tinglysing etter gjeldende satser i Løsøreregisteret og Statens kartverk
Priseksempel

2 000 000 kr over 25 år, nominell rente 5,65 %, effektiv rente 5,87 %, totalt 3 758 100 kroner.

Lånet har fast månedsbeløp og du kan alltid betale ned ekstra – da reduseres både kostnaden og nedbetalingstiden.

Du kan sammenlikne våre priser med priser fra andre selskaper på finansportalen.no 

Over 2 000 000 kr - egenkapital over 25% Under 2 000 000 kr - egenkapital over 25%
Nominell rente 6,40 % 6,70 %
Effektiv rente 6,66% 7,01%
Etablering 0,25% av lånebeløp* 0,25% av lånebeløp*
Termingebyr 65 kr 65 kr
Tinglysing Etter gjeldende satser** Etter gjeldende satser**
Pris for endring/terminforbruk 450 kr 450 kr
Depotkostnad 1 200 kr 1 200 kr
* Minimum 1 500 kr og maks 6 000 kr.                                                                                                          ** Pris for tinglysing etter gjeldende satser i Løsøreregisteret og Statens kartverk
Priseksempel

2 000 000 kr over 25 år, nominell rente 5,40 %, effektiv rente 6,66 %, totalt 4 033 500 kroner.

Lånet har fast månedsbeløp og du kan alltid betale ned ekstra – da reduseres både kostnaden og nedbetalingstiden.

Du kan sammenlikne våre priser med priser fra andre selskaper på finansportalen.no 

Over 2 000 000 kr Fra 1 000 000 - 1 999 999 kr Under 1 000 000 kr
Nominell rente 6,40 % 6,40 % 6,40 %
Etablering 0,25% av lånebeløp* 0,25% av lånebeløp* 0,25% av lånebeløp*
Tinglysing Etter gjeldende satser** Etter gjeldende satser** Etter gjeldende satser**
Pris for endring/terminforbruk 450 kr 450 kr 450 kr
Depotkostnad 1 200 kr 1 200 kr 1 200 kr
Provisjonssats 0,06 % per kvartal 0,06 % per kvartal 0,06 % per kvartal
* Minimum 1 500 kr og maks 6 000 kr.                                                                                                          ** Pris for tinglysing etter gjeldende satser i Løsøreregisteret og Statens kartverk                            *** Av innvilget ramme - månedlig kapitalisering
Vilkår
Prisene gjelder for rammelån innenfor 60 % av boligens sikkerhet
LittExtra - seniorlån
Nominell rente 7,39%
Etablering 0,25% av lånebeløp*
Tinglysing Etter gjeldende satser**
Depotkostnad 1 200 kr
* Minimum 1 500 kr og maks 6 000 kr.                                                                                                          ** Pris for tinglysing etter gjeldende satser i Løsøreregisteret og Statens kartverk
Vilkår
Ut fra produktets vilkår vil maksimal belåning beregnes ut fra lånetakers alder, boligens verdi og bosted

Banksparing renter

Innskudd fra 0 - 300 000 kr
Gjeldende rente 4,45 %
Rente for gjeldende saldointervall gjelder fra første krone
Vilkår

Minst 1 verge må ha hovedbankforbindelse hos oss for å opprette konto

Konto kan opprettes for barn mellom 0 og 18 år

Uttak fra konto skal kun benyttes til boligformål

Innskudd fra 0 - 8 000 000 kr
Gjeldende rente 4,70 %
Rente for gjeldende saldointervall gjelder fra første krone
Vilkår

Kan opprettes for kunder mellom 0 og 34 år

12 gebyrfrie uttak/overføringer per år - deretter kostnad på 100 kr per uttak

Kontakt banken for tilbud ved innskudd på mer enn 8 000 000 kr

Innskudd fra 0 - 300 000 kr - under 34 år Innskudd fra 0 - 300 000 kr - over 34 år
Gjeldende rente 6,70 % 3,95 %
Rente for gjeldende saldointervall gjelder fra første krone
Vilkår

Du må ha hovedbankforbindelse hos oss for å opprette BSU-konto

Konto kan opprettes mellom 0 og 34 år

Uttak fra konto skal kun benyttes til boligformål

Fra fylte 34 år gjelder høyeste rente på Namdalskonto

Innskudd fra 0 - 300 000 kr - under 34 år Innskudd fra 0 - 300 000 kr - over 34 år
Gjeldende rente 6,70 % 3,95 %
Rente for gjeldende saldointervall gjelder fra første krone
Vilkår

Du må ha hovedbankforbindelse hos oss for å opprette BSU-konto

Konto kan opprettes mellom 0 og 34 år

Uttak fra konto skal kun benyttes til boligformål

Fra fylte 34 år gjelder høyeste rente på Namdalskonto

 

0 - 9 999 kr 10 000 - 99 999 kr 100 000 - 999 999 kr 1 000 000 - 7 999 999 kr Over 8 000 000 kr
1,00 % 2,80 % 3,70 % 3,95 % 1,00 %
Rente for gjeldende saldointervall gjelder fra første krone
Vilkår

12 gebyrfrie uttak/overføringer per år - deretter kostnad på 100 kr per uttak

Kontakt banken for tilbud ved innskudd på mer enn 8 000 000 kr

 

Innskudd på over 250 000 kr
Gjeldende rente 4,70 %
Rente for gjeldende saldointervall gjelder fra første krone
Vilkår

Minste innskudd er 250 000 kr

Uttak fra konto må varsles 31 dager før uttak

Det kan ikke tas ut penger fra kontoen i løpet av oppsigelsestiden. Dersom du likevel må foreta uttak før oppsigelsestiden er slutt, må du betale et uttaksgebyr på 5 % av saldoen på kontoen

Innskudd fra 2 000 000 - 10 000 000 kr
Gjeldende rente 3 mnd Nibor + 0,20 %
Vilkår

Minste innskudd er 2 000 000 kr og maks innskudd er på 10 000 000 kr

Uttak fra konto må varsles 31 dager før uttak

Det kan ikke tas ut penger fra kontoen i løpet av oppsigelsestiden. Dersom du likevel må foreta uttak før oppsigelsestiden er slutt, må du betale et uttaksgebyr på 5 % av saldoen på kontoen

Rentebetingelser: 3 måneders daglig oppdatert Nibor + margin i henhold til prisliste

Eksempel: Ved 3 måneders daglig oppdatert Nibor på 4,70 % og en margin på 0,2 % vil din rente denne dagen bli 4,70 % + 0,20 % = 4,90 %.

Renten på kontoen beregnes hver dag, fordi rentesatsen vil kunne endre seg fra dag til dag. Samlet rente for en periode er summen av de daglige beregnede rentene.

Marginene kan bli endret, og dette varsles i henhold til gjeldende frister for renteendring.

Det kan kun opprettes 1 Nibor Pluss-konto per kunde.

Kontakt banken for tilbud ved innskudd på mer enn 10 000 000 kroner

Innskudd fra 1 000 000 - 10 000 000 kr
Gjeldende rente 3 mnd Nibor + 0,35 %
Vilkår

NB: Stengt for nyopprettelse av konto

Minste innskudd er 1 000 000 kr og maks innskudd er på 10 000 000 kr

Uttak fra konto må varsles 3 måneder før uttak

Det kan ikke tas ut penger fra kontoen i løpet av oppsigelsestiden. Dersom du likevel må foreta uttak før oppsigelsestiden er slutt, må du betale et uttaksgebyr på 5 % av saldoen på kontoen

Rentebetingelser: 3 måneders daglig oppdatert Nibor + margin i henhold til prisliste

Eksempel: Ved 3 måneders daglig oppdatert Nibor på 4,70 % og en margin på 0,35 % vil din rente denne dagen bli 4,70 % + 0,35 % = 5,05 %.

Renten på kontoen beregnes hver dag, fordi rentesatsen vil kunne endre seg fra dag til dag. Samlet rente for en periode er summen av de daglige beregnede rentene.

Marginene kan bli endret, og dette varsles i henhold til gjeldende frister for renteendring.

Det kan kun opprettes 1 Nibor Pluss-konto per kunde.

Kontakt banken for tilbud ved innskudd på mer enn 10 000 000 kroner

Innskudd fra 1 000 000 - 10 000 000 kroner
Gjeldende rente 5,10 %
Rente for gjeldende saldointervall gjelder fra første krone
Vilkår

Minste innskudd er 1 000 000 kr og maks innskudd er på 10 000 000 kr

Det er bindingstid på 6 måneder på kontoen. 

Det kan ikke settes inn eller tas ut penger fra kontoen i løpet av bindingstiden. Dersom du likevel må foreta uttak før bindingstiden er slutt, må du betale et uttaksgebyr på 5 % av saldoen på kontoen

Kapitalisering av rente skjer ved bindingstidens utløp. 

Kontakt banken for tilbud ved innskudd på mer enn 10 000 000 kroner

 

Innskudd fra 100 000 - 10 000 000 kroner
Gjeldende rente 5,00 %
Rente for gjeldende saldointervall gjelder fra første krone
Vilkår

Minste innskudd er 100 000 kr og maks innskudd er på 10 000 000 kr

Det er bindingstid på 12 måneder på kontoen. 

Det kan ikke settes inn eller tas ut penger fra kontoen i løpet av bindingstiden. Dersom du likevel må foreta uttak før bindingstiden er slutt, må du betale et uttaksgebyr på 5 % av saldoen på kontoen

Kapitalisering av rente skjer ved bindingstidens utløp. 

Kontakt banken for tilbud ved innskudd på mer enn 10 000 000 kroner

Prisliste bedriftskunder

Pris
Nettbank bedrift (per måned) 150 kr
Nettbank lag/forening (per måned) 50 kr
Nettbank landbruk (per måned) 50 kr
Betaling med KID 2 kr
Betaling med melding 5 kr
Lønnsbetaling per lønnsmottaker 3 kr
Giro uten mottakers kontonummer 100 kr
Kontoutskrift sendt per post/per stykk 30 kr
Pris
Avtalegiro betaling 4 kr
Autogiro betaling 4 kr
eFaktura 4 kr
Telegiro - betaling med KID 2 kr
Telegiro - betaling med melding 5 kr
Faste betalingsoppdrag 10 kr
Brevgiro per giro 30 kr + porto
Brevgiro kvittering (per stykk) 20 kr
Brevgiro - retur grunnet feil/mangler 170 kr
Brevgiro - bestilling av nytt materiell 170 kr
Brevgiro - etablering av avtale med førstegangsmateriell 200 kr
Manuelle transaksjoner utført i bank (per transaksjon) 100 kr
Pris
Årsgebyr per bankkort 200 kr
Varekjøp 4 kr
Varekjøp i utlandet 5 kr
Kontantuttak i utlandet 40 kr
Kontantuttak i bankens minibanker 30 kr
Innskudd i bankens innskuttsautomat 75 kr
Uttak i butikk 10 kr
Innskudd i butikk 75 kr
Valutapåslag i utlandet 0,95%%
Uttak i andre norske minibanker Bankens gjeldende uttaksgebyr
Pris
Betaling til utland i nettbank - SEPA 30 kr
Betaling til utland i nettbank - øvrige 70 kr
Kompletteringskostnad ved oppdrag uten SWIFT 100 kr
Reklamasjonskostnad ved mangelfullt oppdrag 50 kr
Kansellering av betalingsoppdrag 500 kr
Avsender skal dekke alle kostnader (OUR) 150 kr
Inngående betaling fra utland i EURO og SEK 20 kr
Inngående betaling fra utlandet - annen valuta inntil 5 000 NOK 50 kr
Inngående betaling fra utlandet - annen valuta over 5 000 NOK 100 kr
Betaling til utland - manuelt i bank 450 kr
Pris
Månedspris 95 kr
Registrering av avtale 500 kr
Endring av avtale 250 kr
Pris
Månedspris 95 kr
Etablering av avtale inkludert testing 1 300 kr
Endring av avtale 250 kr
Filforsendelse - per oppdrag 5 kr
Betaling med KID 3 kr
Betaling uten melding 4 kr
Betaling med melding 7,50 kr
Giro uten mottakers kontonummer 100 kr
Lønnsutbetaling per lønnsmottaker 4,50 kr
Korreksjon per transaksjon 200 kr
Endre eller slette ikke avregnet oppdrag, initiering av ny DKO 1 000 kr
Reåpning av avtale 1 500 kr
Pris
Månedspris 95 kr
Etablering av avtale inkludert testing 1 300 kr
Endring av avtale 250 kr
Filforsendelse per oppdrag 5 kr
OCR-returdata per transaksjon 2 kr
Manuelt registrert KID per transaksjon 5,40 kr
Transaksjonsliste per dag 70 kr + porto
Pris
Månedspris 95 kr
Etablering av avtale inkludert testing 1 300 kr
Endring av avtale 250 kr
Filforsendelse per oppdrag 5 kr
Melding til betaler via banken (per betaler) 4,25 kr
Melding til betaler via mottaker (per betaler) 2 kr
Bytte av KID 1 500 kr
Oversikt FBO mottaker avtale 1 500 kr
Sletting av betalingskrav 10 kr
Reåpning av avtale 1 500 kr
Pris
Månedspris 95 kr
Etablering av avtale 8 000 kr
Endring av avtale 1 000 kr
eFaktura inkludert hotell 5,25 kr
eFaktura ekskludert hotell 3,50 kr
Hente filer inn 5 kr
Hente filer ut 5 kr
eFaktura B2C - PVU abonnement 100 kr
eFaktura B2C - oppstart PVU 500 kr
eFaktura B2C - oppstart PVU med kombinasjon av avtalegiro og eFaktura 500 kr
eFakturaportal - månedsavgift 50 kr
Priser
Månedspris 95 kr
Etablering av avtale, inkludert testing 1 300 kr
Endring av avtale 250 kr
Filforsendelse per oppdrag 5 kr
eGiro innbetaling 2 kr
Pris
Månedspris 95 kr
Registrering av avtale 500 kr
Endring av avtale 250 kr
Filforsendelse per oppdrag 5 kr
Innbetaling total 2 kr
Pris
Innløseravtale per avtale 25 kr
Transaksjonspris 0,22 kr

Oppgjørsbehandling, transaksjonskostnader og registrering nytt brukersted er MVA-fri priselementer. For ytterligere priser, se hjemmesiden til NETS

 

Pris
Se vipps sin prisliste Se vipps sin prisliste
Pris
Innskudd i innskuddsautomat 75 kr
Innskudd - kontanttjenester i butikk 75 kr
Innskudd - nattsafe 75 kr
Beløpsgrenser i innskuddsautomat: 20 000 kr per innskudd og 40 000 kr per 30 dager 
Avtale om drop av nattsafe og veksel gjøres direkte med Nokas CH og følger Nokas sin prisliste. Registrering kan gjøres gjennom Nokas web.
Inngå nattsafeavtale: https://nokas.no/produkter/nattsafeoppgjor/
Inngå avtale om veksel: https://nokas.no/produkter/veksel
Pris
Årsavgift - verdi 100 000 - 1 000 000 kr 250 kr
Årsavgift - overskytende per million 125 kr
Årsavgift beregnes utfra markedsverdi og ligningsverdi pr. 31.12.
Pris
Kvartalsvis provisjon på kredittramme 0,40 - 1 %
Provisjon ved utnyttelse over 60 % av kredittramme 2,00 %
Effektiv rente avhenger av hvor stor del av rammen som benyttes.
Pris
Årlig provisjon på betalingsgarantier 3,50 %
Årlig provisjon på kontraktsgarantier 2,50 %
Pris Nominell rente
Kostnad ved digital opprettelse 500 kr 1,00 %
Kostnad ved manuell opprettelse i bank 1 250 kr 1,00 %
Rente på innestående beløp: 1,00 %
Utleier betaler kostnader ved opprettelse av depositumskonto
Pris
Kvittering/kvitteringsoblat 20 kr
Engasjementsbekreftelse 500 kr
Omnummering NETS 500 kr
Avslutning av konto 50 kr
Kopibestillinger av bilag i bank 50 kr
Avtaledokument/utskrift sendt per post 30 kr

Forbrukslån og refinansiering - priser

Lånebeløp fra 10 000 kr til 500 000 kr
Nedbetalingstid fra 3 måneder til 5 år
Nominell rente fra 7,9 % til 18,9 %
Effektiv rente fra 9,76 % til 22,29 % v/ 90 000 kr over 3 år

Du må være kunde i en Eika bank for å kunne søke om forbrukslån eller lån til refinansiering.

Hvilken rente du får avgjøres av en helhetlig kredittvurdering under søknadsprosessen.

Priseksempel:
90 000 kroner over 3 år, nominell rente 11,14 %, effektiv rente 13,32%, etableringsgebyr 650 kroner , månedsgebyr 40 kroner, totalt 108 500 kroner.

Lånet har fast månedsbeløp og du kan alltid betale ned ekstra – da reduseres både kostnaden og nedbetalingstiden.

Du kan sammenlikne våre priser med priser fra andre selskaper på finansportalen.no

Komplett oversikt over lånets betingelser finner du i avtalevilkårene.

Billån - priser

Egenkapital over 35 % Egenkapital 20-35 % Egenkapital under 20 %
Nominell rente 6,60 % 7,30 % 8,30 %
Effektiv rente 8,96 % 9,72 % 10,80 %
Etablering 3 000 kr 3 000 kr 3 000 kr
Termingebyr 85 kr 85 kr 85 kr
Tinglysning* 1 280 kr 1 280 kr 1 280 kr
*Signerer du elektronisk med BankID koster det 1 280 kroner. Signerer du på papir og manuell tinglysning koster det 1 847 kroner.
Priseksempler

Egenkapital over 35 %: 150 000 kroner over 5 år inkludert etablerings- og termingebyr, totalpris 185 143 kroner. Totalpris er ekskludert tinglysningsgebyr.
Egenkapital 20 - 35 %: 150 000 kroner over 5 år inkludert etablerings- og termingebyr, totalpris 188 180kroner. Totalpris er ekskludert tinglysningsgebyr.
Egenkapital under 20 %: 150 000 kroner over 5 år inkludert etablerings- og termingebyr, totalpris 192 559 kroner. Totalpris er ekskludert tinglysningsgebyr.

Lånet er et annuitetslån med flytende rente. Renten følger utviklingen i markedsrenten i hele låneperioden.

Sammenlign priser på finansportalen.no

Se alminnelige vilkår for kjøretøylån.

Egenkapital over 35 % Egenkapital 20-35 % Egenkapital under 20 %
Nominell rente 6,40 % 7,00 % 8,00 %
Effektiv rente 8,60 % 9,25 % 10,32 %
Etablering 2 500 kr 2 500 kr 2 500 kr
Termingebyr 85 kr 85 kr 85 kr
Tinglysning* 1 280 kr 1 280 kr 1 280 kr
*Signerer du elektronisk med BankID koster det 1 280 kroner. Signerer du på papir og manuell tinglysning koster det 1 847 kroner.
Priseksempler

Egenkapital over 35 %: 150 000 kroner over 5 år inkludert etablerings- og termingebyr, totalpris 183 700 kroner. Totalpris er ekskludert tinglysningsgebyr.
Egenkapital 20 - 35 %: 150 000 kroner over 5 år inkludert etablerings- og termingebyr, totalpris 186 281 kroner. Totalpris er ekskludert tinglysningsgebyr.
Egenkapital under 20 %: 150 000 kroner over 5 år inkludert etablerings- og termingebyr, totalpris 190 633 kroner. Totalpris er ekskludert tinglysningsgebyr.

Lånet er et annuitetslån med flytende rente. Renten følger utviklingen i markedsrenten i hele låneperioden.

Sammenlign priser på finansportalen.no

Se alminnelige vilkår for kjøretøylån.

Nominell rente 12,30 %
Effektiv rente 16,36 %
Etablering 3 000 kr
Termingebyr 85 kr
Tinglysning* 1 280 kr
*Signerer du elektronisk med BankID koster det 1 280 kroner. Signerer du på papir og manuell tinglysning koster det 1 847 kroner.
Priseksempel

100 000 kroner over 5 år inkludert etablerings- og termingebyr, totalpris 143 505 kroner.

Lånet er et annuitetslån med flytende rente. Renten følger utviklingen i markedsrenten i hele låneperioden.

Sammenlign priser på finansportalen.no

Se alminnelige vilkår for kjøretøylån.

Andre kjøretøylån - priser

Egenkapital minimum 20 %
Nominell rente 8,90 %
Effektiv rente 11,70 %
Etablering 3 800 kr
Termingebyr 85 kr
Tinglysning Ved båter over 7 m: 2 884 kr
Priseksempel

150 000 kroner over 5 år inkludert etablerings- og termingebyr, totalpris 196 216 kroner

Lånet er et annuitetslån med flytende rente. Renten følger utviklingen i markedsrenten i hele låneperioden.

Vi stiller krav om egenkapital på 20 % av kjøpesummen.

Øvrige opplysninger: Gjelder ny eller brukt fritidsbåt opp til 15 meter/ 45 fot. Båten må ha full forsikring. Ved båt over 7 meter må den registreres i Skipsregisteret. Gjeldsbrevet må signeres før båten kan overtas.

Tre måter å søke båtlån:

1. Kontakt din rådgiver direkte.
2. Ring oss på telefon (+47) 915 06270
3. Send oss en e-post på billaan@eika.no

Sammenlign priser på finansportalen.no

Se alminnelige vilkår for kjøretøylån.

Egenkapital over 35 % Egenkapital 20 - 35 % Egenkapital under 20 %
Nominell rente 6,60 % 7,30 % 8,30 %
Effektiv rente 8,96 % 9,72 % 10,80 %
Etablering 3 000 kr 3 000 kr 3 000 kr
Termingebyr 85 kr 85 kr 85 kr
Tinglysning* 1 280 kr 1 280 kr 1 280 kr
*Signerer du elektronisk med BankID koster det 1 280 kroner. Signerer du på papir og manuell tinglysning koster det 1 847 kroner.
Priseksempel

Egenkapital over 35 %: 150 000 kroner over 5 år inkludert etablerings- og termingebyr, totalpris 185.143 kroner. Totalpris er ekskludert tinglysningsgebyr.
Egenkapital 20 - 35 %: 150 000 kroner over 5 år inkludert etablerings- og termingebyr, totalpris 188 180 kroner. Totalpris er ekskludert tinglysningsgebyr.
Egenkapital under 20 %: 150 000 kroner over 5 år inkludert etablerings- og termingebyr, totalpris 192 559 kroner. Totalpris er ekskludert tinglysningsgebyr.

Lånet er et annuitetslån med flytende rente. Renten følger utviklingen i markedsrenten i hele låneperioden.

Sammenlign priser på finansportalen.no

Se alminnelige vilkår for kjøretøylån.

Egenkapital over 35 % Egenkapital 20 - 35 % Egenkapital under 20 %
Nominell rente 7,30 % 8,60 % 9,30 %
Effektiv rente 9,72 % 11,13 % 11,90 %
Etablering 3 000 kr 3 000 kr 3 000 kr
Termingebyr 85 kr 85 kr 85 kr
Tinglysning* 1 280 kr 1 280 kr 1 280 kr
*Signerer du elektronisk med BankID koster det 1 280 kroner. Signerer du på papir og manuell tinglysning koster det 1 847 kroner.
Priseksempel

Egenkapital over 35 %: 150 000 kroner over 5 år inkludert etablerings- og termingebyr, totalpris 188 180 kroner. Totalpris er ekskludert tinglysningsgebyr.
Egenkapital 20 - 35 %: 150 000 kroner over 5 år inkludert etablerings- og termingebyr, totalpris 193 881 kroner. Totalpris er ekskludert tinglysningsgebyr.
Egenkapital under 20 %: 150 000 kroner over 5 år inkludert etablerings- og termingebyr, totalpris 196 997 kroner. Totalpris er ekskludert tinglysningsgebyr.

Lånet er et annuitetslån med flytende rente. Renten følger utviklingen i markedsrenten i hele låneperioden.

Sammenlign priser på finansportalen.no

Se alminnelige vilkår for kjøretøylån.

Kredittkort - priser

Årspris 0 kr
Varekjøp 0 kr
eFaktura 0 kr
Papirfaktura 0 kr
Mobilbank 0 kr
Kontantuttak i minibank, utland i valuta 0 kr
Kontantuttak i minibank, utland i NOK 40 kr + 2 % av uttaksbeløp
Kontantuttak i minibank, innland 40 kr + 2 % av uttaksbeløp
Kontantuttak i bank, inn- og utland 75 kr + 1 % av uttaksbeløp
Valutapåslag 2,05 %
Kopi av faktura 100 kr
Nominell rente 23,46 %
Effektiv rente 27,16 %
Erstatningskort (kostnadsfritt ved ordinær fornyelse og nybestilling) 150 kr
Overtrekksgebyr 125 kr
Innfrielse kreditt andre kortselskaper f.o.m. 3. overføring fra samme konto innenfor 12 mnd. 500 kr + rente fra dag 1
Overføring fra kredittkort til konto 100 kr + rente fra dag 1
Minimumsbetaling (pr måned av benyttet kreditt) 3,50 % minimum 250 kr
Rentefri betalingsutsettelse Inntil 45 dager

Priseksempel ved utsatt betaling:
Effektiv rente 27,16 % ved 15 000 kroner over 12 måneder. Kostnad 1 973,75 kroner. Totalt 16 973,75 kroner.

  • Bruk av kort hos Posten/ Post i butikk regnes som kontantuttak.
  • Purregebyr og inkassogebyr følger de til enhver tid gjeldende offentlige satser.

Sammenlign priser på finansportalen.no.

Se vilkår for Eika Kredittkort.

Årspris 0 kr
Varekjøp 0 kr
eFaktura 0 kr
Papirfaktura 0 kr
Mobilbank 0 kr
Kontantuttak i minibank, utland i valuta 0 kr
Kontantuttak i minibank, utland i NOK 40 kr + 2 % av uttaksbeløp
Kontantuttak i minibank, innland 40 kr + 2 % av uttaksbeløp
Kontantuttak i bank, inn- og utland 75 kr + 1 % av uttaksbeløp
Valutapåslag 2,05 %
Kopi av faktura 100 kr
Nominell rente 23,46 %
Effektiv rente 27,16 %
Erstatningskort (kostnadsfritt ved ordinær fornyelse og nybestilling) 150 kr
Overtrekksgebyr 125 kr
Innfrielse kreditt andre kortselskaper f.o.m. 3. overføring fra samme konto innenfor 12 mnd. 500 kr + rente fra dag 1
Overføring fra kredittkort til konto 100 kr + rente fra dag 1
Minimumsbetaling (pr måned av benyttet kreditt) 3,50 % minimum 250 kr
Rentefri betalingsutsettelse Inntil 45 dager

Priseksempel ved utsatt betaling:
Effektiv rente 27,16 % ved 15 000 kroner over 12 måneder. Kostnad 1 973,75 kroner. Totalt 16 973,75 kroner.

  • Bruk av kort hos Posten/ Post i butikk regnes som kontantuttak.
  • Purregebyr og inkassogebyr følger de til enhver tid gjeldende offentlige satser.

Sammenlign priser på finansportalen.no.

Se vilkår for Eika Ansatt Kredittkort.

Årspris 495 kr
Varekjøp 0 kr
EHF-faktura/Faktura i Digipost 0 kr
Papirfaktura 40 kr
Mobilbank 0 kr
Kontantuttak i minibank, utland i valuta 0 kr
Kontantuttak i minibank, utland i NOK 40 kr + 2 % av uttaksbeløp
Kontantuttak i minibank, innland 40 kr + 2 % av uttaksbeløp
Kontantuttak i bank, inn- og utland 75 kr + 1 % av uttaksbeløp
Valutapåslag 2,05 %
Kopi av faktura 100 kr
Nominell rente 21,96 %
Effektiv rente 40,06 %
Erstatningskort (kostnadsfritt ved ordinær fornyelse og nybestilling) 150 kr
Overtrekksgebyr 125 kr
Minimumsbetaling (pr måned av benyttet kreditt) 3,50 % minimum 250 kr
Rentefri betalingsutsettelse Inntil 45 dager

Priseksempel ved utsatt betaling:
Effektiv rente: 40,06 %  ved 15 000 kroner over 12 måneder. Kostnad 2 826,39 kroner. Totalt 17 826,39 kroner.

  • Bruk av kort hos Posten/ Post i butikk regnes som kontantuttak.
  • Purregebyr og inkassogebyr følger de til enhver tid gjeldende offentlige satser.

Sammenlign priser på finansportalen.no.

Se vilkår for Eika Bedrift Kredittkort.

Fondssparing i Eika fond - priser

Egen pensjonskonto - priser

Risikoprofil Forvaltningskostnad
100 % Aksjer 0,7 %
Livssyklus 0,7 %
Moderat 0,58 %
Forsiktig 0,35 %

Bedrift - Eika Innskuddspensjon - priser

Markedsverdi Forvaltningskostnader
0 - 999 999 0,95 %
1 000 000 - 2 999 999 0,85 %
3 000 000 - 4 999 999 0,75 %
5 000 000 - 7 499 999 0,60 %
7 500 000 - 9 999 999 0,50 %
> 10 000 000 0,40 %

Forsikring - priser

Eika Pluss 530 kr md.
Eika Pluss familie 812 kr md.
Ung-forsikring 172 kr md.
Ung-forsikring verdigjenstand 200 kr md.
Ung familie 254 kr md.
Barneforsikring 236 kr md.