Hopp til innholdet

Generalforsamlingen

På denne siden kan du lese mer om Grong Sparebanks generalforsamling, dens sammensetning, mandat, samt finne bankens sentrale styringsdokumenter.

Workshop i et møterom med mennesker av ulik etnisitet og funksjonsevne

Generalforsamlingens sammensetning og virkemåte

Generalforsamlingen er bankens høyeste beslutningsorgan. Den gjennomføres årlig, og her møtes ansatte, egenkapitalbeviseiere, innskytere og det offentlige for å diskutere hvordan driften går, og retningen for banken. 

Generalforsamlingen i Grong Sparebank har 17 medlemmer og 9 varamedlemmer:

 

Innskytere:

  • 5 medlemmer og 5 varamedlemmer

Det offentlige: 

  • 2 medlemmer fra Grong kommune
  • 1 medlem fra Lierne kommune
  • 1 medlem fra Inderøy kommune

Ansatte:

  • 4 medlemmer og 2 varamedlemmer

Egenkapitalbeviseiere: 

  • 4 medlemmer og 2 varamedlemmer

 

Alle medlemmene velges for 4 år av gangen.

Innskyterne er valgbare og har stemmerett hvis de har hatt mer enn kr. 2 500,- i innskudd de siste 6 månedene. Valget kunngjøres på bankens nettsider.

De offentlige medlemmene velges av kommunestyrene i de respektive kommunene.

Medlemmene fra de ansatte velges av de ansatte.

Egenkapitalbeviseierne er valgbare og har stemmerett på egenkapitalbeviseiermøtet som kunngjøres ved brev.

 

Ordinær generalforsamling avholdes innen utgangen av mars hvert år.

Generalforsamlingens medlemmer 2024-2028:

Representant fra:      Navn:

Grong kommune Johanna Kjerstina Seem
Grong kommune Ola Lauve
Inderøy kommune Signar Berger
Lierne kommune Reidar Bolling Rødli
Ansatte Jonas Vie
Ansatte Solveig Olea Flaat-Solberg
Ansatte Tom Christian Nynes
Ansatte Bodil Steinkjer Engum
Innskytere Jan Ståle Viken Flått
Innskytere Stein Erik Granli
Innskytere Hanna Blengsli Kværnø
Innskytere Morten Fiskum
Innskytere Jon Strand
Egenkapitalbeviseiere Sigbjørn Vikan
Egenkapitalbeviseiere Pål Okkenhaug
Egenkapitalbeviseiere Per Otto Vollan
Egenkapitalbeviseiere Ivar Strand

Nyttige kontaktpersoner