Hopp til innholdet

Eika Egenkapitalbevis

Fondet er et aksjefond som hovedsakelig investerer innen bank og finans i Norge og Norden, og passer for deg som har en tidshorisont på sparingen din på minst 5 år. Generelt kjennetegnes aksjefond av høyere risiko enn rentefond og kombinasjonsfond, men også av muligheten for høyere avkastning.

Månedsrapport for Eika Egenkapitalbevis

Eika Egenkapitalbevis falt 1,11 % i juni, mens Egenkapitalbevis-indeksen var ned 1,64 %. Hittil i år er avkastningen i fondet 9,76 % og 12,67 % for indeksen.

Markedskommentar for Eika Egenkapitalbevis

Sparebankene har levert gode resultater for 1. kvartal. Rentenettoen er sterk, og utlånstapene er lave. Det er foreløpig få tegn til økt mislighold.

Resultatbidrag

Svenska Handelsbanken, DnB og Jæren Sparebank var de største positive bidragsyterne til avkastningen i juni, mens Sparebanken Vest, Sparebank 1 Sørøst-Norge og SR-Bank var de største negative bidragsyterne siste måned.  

Utsikter

Sparebankene synes å være verdsatt nær historisk gjennomsnitt i forhold til bokførte verdier og litt lavere priset enn andre sektorer. Det forventes fortsatt en god lønnsomhet for sparebankene fremover.

 

*) Hittil i år i Markedskommentar fra forvalter tilsvarer siste dag i forrige måned.
 

Viktig informasjon

Innholdet på disse sidene er markedsføring og må ikke oppfattes som personlig rådgivning. Det er kun våre autoriserte rådgivere som kan gi personlig rådgivning. Hvis du ønsker rådgivning fra en av rådgiverne våre kan du booke møte her.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det er knyttet risiko til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før tegning oppfordres det til å lese fondenes nøkkelinformasjon og prospekt.

Informasjon om fondenes investeringsmandat og risiko finner du i det enkelte fonds prospekt og nøkkelinformasjon som er tilgjengelig på våre nettsider. 
Oversikt om fondenes kostnader finner du her.