Markedsutvikling
Det globale aksjemarkedet steg kraftig i november etter en tre måneders konsolideringsfase. MSCIs verdensindeks steg 9.4 % og det amerikanske markedet (S&P 500) steg 9.1 %. I de største europeiske markedene var oppgangen sterkest i Tyskland (DAX) med 9.5 %, mens Frankrike (CAC) steg 6.3 % og Storbritannia (FTSE 100) steg 2.3 %. I Asia steg Japan (Nikkei) 8.5 % og Australia (S&P/ASX) 5.2 %, mens Hong Kong (Hang Seng) falt marginalt -0.2 %, alle i lokal valuta. Norske kroner svekket seg 3.4 % mot dollar i løpet av november, slik at markedsavkastningen målt i norske kroner ble noe lavere enn i lokal valuta.
 
Resultater 
Den globale aksjeporteføljen hadde gjennom måneden en avkastning på 4.28 % målt i norske kroner som var 1.29 % lavere enn avkastningen på fondets referanseindeks MSCI World som hadde en avkastning på 5.57 % målt i norske kroner. Så langt i 2023 har fondet dermed en avkastning i norske kroner på 24.3 5% som er 4.72 % lavere enn MSCI World som så langt har en avkastning på 29.08 %. Fondet søker å oppnå en meravkastning ved å eksponere fondet mot systematiske strategier som verdi, kvalitet og trend. Fondet har i dag en høy allokering mot små og mellomstore verdiselskaper som relativt til markedet ellers er priset på historisk attraktive nivåer. Den viktigste negative bidragsyteren til differanseavkastningen i november var eksponeringen mot mindre selskaper og verdi selskaper.
 
Den amerikanske sentralbanken (FED) signaliserte på sitt rentemøte i starten av november at perioden med raske rentehevinger som startet i mars 2022, nå sannsynligvis er over etter en renteoppgang på til sammen 5.25 %. Markedet priset raskt vekk forventningen om en liten videre renteoppgang og økte i stedet forventningene om rentekutt utover i 2024, til sammen 5 kutt eller -1.25 % før desember neste år. Etter en periode i tredje kvartal hvor amerikansk økonomi overrasket på oppsiden og spesielt de lange rentene kom kraftig opp i et «higher-for-longer»-scenario, så man i november flere tegn på en oppbremsing i økonomien. Både sentiment-undersøkelser, arbeidsledighetstall og inflasjonstall kom inn under forventning og støttet oppfatningen om at rente-sykelen nå er i ferd med å snu. Aksjemarkedet så med lettelse på denne utviklingen og steg tilbake til nivået vi så i slutten av juli før konsolideringsfasen begynte. Utviklingen framover vil avhenge av om vi nå får en akselererende oppbremsing i økonomien med lavere vekst og høyere arbeidsledighet eller om arbeidsmarkedet kan fortsette normaliseringen etter pandemien med fortsatt lav men positiv vekst.
 
Sektorene som bidro mest positivt til avkastningen gjennom måneden var IT, sykliske forbruksvarer, og industriselskaper.  Sektoren som bidro negativt, var helse og energi.
 
Selskapene som bidro mest positivt i november:
Microsoft Corp:  0.37 %
Apple Inc:           0.34 %
NetApp Inc:        0.10 %
 
Selskapene som bidro mest negativt i november:
Cigna Group:          - 0.13 %
Cisco Systems Inc: - 0.07 %
Humana Inc:           - 0.07 %

*) Hittil i år i Markedskommentar fra forvalter tilsvarer siste dag i forrige måned.