Grong Sparebanks generalforsamling

Grong Sparebanks generalforsamling

På denne siden kan du lese mer om Grong Sparebanks generalforsamling, dens sammensetning, mandat, samt finne bankens sentrale styringsdokumenter.

-

Generalforsamlingens sammensetning og virkemåte

Generalforsamlingen i Grong Sparebank har 17 medlemmer og 9 varamedlemmer:

Innskytere:

  • 5 medlemmer og 5 varamedlemmer

Det offentlige: 

  • 2 medlemmer fra Grong kommune
  • 1 medlem fra Lierne kommune
  • 1 medlem fra Inderøy kommune

Ansatte:

  • 4 medlemmer og 2 varamedlemmer

Egenkapitalbeviseiere: 

  • 4 medlemmer og 2 varamedlemmer

 

Alle medlemmene velges for 4 år av gangen.

Innskyterne er valgbare og har stemmerett hvis de har hatt mer enn kr. 2 500,- i innskudd de siste 6 månedene. Valget kunngjøres på bankens nettsider.

De offentlige medlemmene velges av kommunestyrene i de respektive kommunene.

Medlemmene fra de ansatte velges av de ansatte.

Egenkapitalbeviseierne er valgbare og har stemmerett på egenkapitalbeviseiermøtet som kunngjøres ved brev.

 

Ordinær generalforsamling avholdes innen utgangen av mars hvert år.

 

Generalforsamlingens representanter 2020-2024:

Representant fra: Navn:
Grong kommune Borgny Grande
Grong kommune Erlend Fiskum
Lierne kommune Reidar Rødli
Inderøy kommune Petter Vesterås
Innskytere Tor Arne Moen
Innskytere Morten Fiskum
Innskytere Jan Ståle Viken Flått
Innskytere Ann Hege Mjøsund
Innskytere Bendy May-Liss Appelkvist
Egenkapitalbeviseiere Bertil Vilhelm Smalås
Egenkapitalbeviseiere Sigbjørn Vikan
Egenkapitalbeviseiere Per Otto Vollan
Egenkapitalbeviseiere Marte Camilla Inderdal
Ansatte Bjørn Osen
Ansatte Tom Christian Nynes
Ansatte Jonas Vie
Ansatte Bodil Steinkjer Engum

Aktuelle dokumenter