Hopp til innholdet
ung dame søker informasjon om boliglån
Boliglån

Hva er forskjellen på fast og flytende rente?

Skal du velge fast eller flytende rente på lånet ditt? Lurer du på hva som lønner seg for deg? Vi gir deg noen tips til hva du bør tenke på før du avgjør om du vil binde renten eller velge flytende rente.

Hva betyr flytende rente?

Flytende rente følger markedsrenten og kan svinge både opp og ned over tid. Når du tar opp et boliglån hos oss, tar vi med i beregning at du skal kunne tåle en økning i renten. Men hvis du ønsker mer forutsigbarhet, kan fastrente være et godt alternativ.

Hva betyr fastrente?

Fastrente betyr at du binder renten i en gitt periode, vanligvis 3, 5 eller 10 år. Renten kan da ikke settes opp eller ned i den avtalte perioden, og du får faste renteutgifter hver måned. Dette gir deg forutsigbarhet utgifter på boliglånet, noe som kan være en fordel hvis du trenger forutsigbare månedsutgifter.

Merk at hvis du velger fastrente, blir du bundet til nedbetalingsavtalen og kan ikke betale ekstra på boliglånet i løpet av perioden. Hvis du får ekstra penger i bonus, arv eller lignende, kan du sette dem inn på en trygg sparing til avtalen løper ut. Først da kan du foreta ekstra innbetalinger.

Kan jeg avslutte en fastrenteavtale?

Hvis du av ulike årsaker ønsker å avslutte en fastrenteavtale, blir det beregnet en overkurs eller underkurs. 

  • Hva betyr overkurs?

Hvis renten du har bundet deg til er høyere enn bankens fastrentetilbud på tidspunktet du bryter avtalen, blir det beregnet en overkurs. Dette betyr at banken taper penger på at du går ut av avtalen, og dette beløpet må du betale i overkurs.  Betaling av overkurs likestilles med gjeldsrenter, slik at du kan få skattefradrag på beløpet. 

  • Hva betyr underkurs?

Dersom din fastrenteavtale er lavere enn bankens nåværende tilbud på fastrentelån, beregnes en underkurs. Dette betyr at banken tjener på at du innfrir lånet ditt, og du kan da få utbetalt denne rentegevinsten. Utbetaling av underkurs er skattepliktig inntekt. 

Hva om jeg bytter bolig i fastrenteperioden? 

Det er fullt mulig å bytte bolig i løpet av fastrenteperioden så lenge lånet er på samme størrelse, og lånet du har er innenfor 75 % av verdien på den nye boligen. Sjekk med oss for å se om den nye boligen oppfyller kravene for sikkerhet, slik at du kan beholde din eksisterende fastrenteavtale. 

Kan jeg kombinere fast og flytende rente?

Det er mulig å kombinere både fast og flytende rente på boliglånet ditt. Dersom renten er lav i dag, men du er usikker på om du tåler svingninger i renten de neste årene, kan det være riktig for deg å dele opp lånet. På den måten har du mer kontroll over kommende månedlige utgifter, siden ikke hele lånet blir påvirket av rentejusteringer. Du kan gjøre ekstra innbetalinger på den delen av lånet som ikke er bundet i en fastrenteavtale. 

Les mer

Boligguiden

Det er mye å tenke på når du skal kjøpe, bytte eller selge bolig. Vi gir deg steg-for-steg oversikt over hva du bør tenke på både før, underveis og etter kjøp av bolig.