Hopp til innholdet

Meld skade på næringsbygg og eiendeler

Logg inn og velg forsikringen det gjelder. Svar på spørsmål om hva som har skjedd. Ved behov for befaring vil en av leverandørene våre ta kontakt innen kort tid.

Kontorbygg, Industribygg

Meld skade på næringsbygg  og eiendeler

Her kan du melde skade på næringsbygg og eiendeler.

Spørsmål og svar

Ved akutt vannskade: Steng av vannet (stoppekran). Ring rørlegger hvis du ikke får stoppet vannet. Slå av sikringen i området som er påvirket. Flytt løse gjenstander. Fjern vann der det er mulig.
Hvis skaden dekkes av forsikringen, velger vi en leverandør som reparerer skaden, eller foretar et kontantoppgjør. Ved skade på eiendeler vil vi vurdere behovet for befaring eller kontantoppgjør etter innsendt dokumentasjon.
Meld skaden til politiet. Sikre stedet. Skaff oversikt over tapet og dokumentasjon over dette.

En naturskade er definert etter nærmere regler:

  • Storm
  • Flom
  • Skred
  • Jordskjelv

Blir du rammet av en naturskade bør du om det er forsvarlig sikre verdiene dine.

Hvis det er varslet flom eller storm bør du sikre gjenstander på en forsvarlig måte. Som for eksempel flytte eiendeler opp fra gulv og sikre løse gjenstander.