Hopp til innholdet
Kvinne lener seg tilbake på en sofa, drikker fra en kopp, og ser på en laptop på fanget sitt i et stilig innredet rom.
Det kan være litt tørt å sette seg inn i vilkårene for kredittkort, men en kopp te kan gjøre lesetiden mer behagelig.
Kredittkort

Lær mer om våre kredittkort

Det er viktig for oss at du forstår hva et kredittkort er samt får en god oversikt over dine rettigheter og plikter før du søker om kortet.

Ønsker du å søke om kort er det viktig at du vurderer om kredittkortet du har valgt passer til dine behov og til din økonomi. Her finner du en kortfattet og forenklet oversikt over betingelsene for kredittkort.

En komplett oversikt finner du i prislisten og avtalevilkårene. Les både priser og vilkår nøye før du kommer i gang med søknaden. Ta gjerne kontakt med oss om du lurer på noe eller trenger veiledning underveis.

Visste du at?

De fleste av oss har mellom 1 og 3 kredittkort i lommeboken.

Dette bør du vite om kredittkort

Et kredittkort er et betalingskort som kan brukes til å foreta kontantuttak eller til å kjøpe varer og tjenester. Når du bruker kredittkortet, låner du i realiteten penger fra banken/kredittkortselskapet. Du må betale rente på det du låner. Lånet er begrenset til et maksimalbeløp som er avtalt mellom deg og banken/kredittkortselskapet (låneramme). Lånet må betales tilbake til banken/kredittkortselskapet.

Bruk av kredittkortet gir deg en rentefri periode. Lengden på den rentefrie perioden er avhengig av på hvilket tidspunkt i fakturaperioden kredittkortet blir benyttet. Du vil hver måned få en faktura med forrige måneds forbruk. Hvis du betaler denne fakturaen innen forfallsdato, vil det ikke påløpe renter.

Hvis du ønsker å foreta en nedbetaling av lånet gjennom å betale avdrag, påløper det en avtalt rente på det resterende lånet. Du betaler altså rente på den del av kreditten du har benyttet og som er forfalt til betaling, dvs. ikke av hele kredittrammen.

Et kredittkort passer for deg som har et behov for løpende lån som varierer fra måned til måned og du planlegger å betale tilbake lånet med en gang eller innen kort tid.

Et kredittkort kan også være gunstig hvis du er mye ute og reiser eller handler mye på internett, fordi du kan kontrollere at beløpene er riktige før du betaler regningen. I tillegg har du god sikkerhet dersom du skulle bli utsatt for svindel. 

Ønsker du et kort hvor beløpet trekkes fra penger du allerede har på kontoen din, bør du heller inngå avtale om et debetkort.  

Dersom du har behov et større lån som utbetales som et engangsbeløp og ønsker noe lengre tid på tilbakebetaling, f.eks. dersom du ønsker å realisere mindre oppussingsprosjekter, kan et smålån (forbrukslån) være et bedre alternativ for deg.

Et smålån er også bedre dersom du allerede har stor kredittkortgjeld eller flere andre forbrukslån, fordi du da kan samle alle lånene i ett større lån med bedre betingelser som f.eks. lavere rente.

 

All kreditt på kortet må betales tilbake, og dette gjelder også løpende renter og gebyrer.  

Det er alltid en viss risiko forbundet med å ta opp et lån. Selv om banken/kredittkortselskapet foretar en kredittvurdering av deg, kan det oppstå uforutsette omstendigheter. Du må ta høyde for at du må være i stand til å betale kredittkortgjelden selv om du skulle bli syk eller arbeidsledig.  

Dersom du ikke betaler ned det du skylder innen betalingsfristen, vil det påløpe renter. På denne måten blir det du kjøper dyrere enn hvis du betaler varen eller tjenesten med penger du har på konto.  

Ha kontroll og oversikt på hvor mye du bruker kredittkortet. Ikke bruk kortet mer enn du klarer å betale tilbake. Sett opp realistisk budsjett og en fornuftig nedbetalingsplan. 

Det er en risiko for at renten settes opp.  

 
I SEF-opplysningene finner du hvilken effektiv rente som gjelder for kreditten. Den effektive renten reflekterer hva lånet fra banken/kredittkortselskapet vil koste deg. Effektiv rente beregnes på samme måte av alle banker/kredittkortselskaper, og omfatter alle kostnader knyttet til bruk av kredittkortet. Effektiv rente er derfor et godt hjelpemiddel om du vil sammenligne tilbud fra flere aktører.
Dersom du ikke betaler hele beløpet ved forfall, vil det påløpe renter. I tillegg til renter må du betale ned på lånebeløpet ved månedlige avdrag.
Banken/kredittkortselskapet vil etter reglene i finansavtaleloven kunne endre renten eller andre kostnader tilknyttet kredittkortet med to måneders varsel, dersom det foreligger en saklig grunn.
Du vil kunne angre på kredittkortavtalen du har inngått innen 14 dager. Dersom du bruker angreretten, må du tilbakebetale benyttet kreditt, eventuelle påløpte renter samt eventuelle påløpte kostnader/gebyrer.

Du kan når som helst velge å si opp kredittkortavtalen og nedbetale lånesaldoen. Dette er også en form for angrerett.
Du kan når som helst velge å nedbetale lånet helt eller delvis.
Avtalen om kredittkort kan avsluttes ved å kontakte banken/kredittkortselskapet.
For å kunne inngå en kredittkortavtale med deg, må vi i følge gjeldende lovverk samle inn og håndtere noen av dine personlige data. Dette gjelder blant annet identifikasjons – og kontaktopplysninger, kredittopplysninger, inntekter, utgifter, eiendeler og gjeld. Vil du vite mer om hvordan vi tar vare på dine personopplysninger, eller trenger å snakke med vårt personvernombud, kan du sjekke personvernerklæringen vår.
Ja, i visse tilfeller har vi rett til å heve kredittkortavtalen, dvs. kreve at lånet tilbakebetales i sin helhet etter et kort varsel. For eksempel vil dette gjelde hvis du misligholder gjelden du har opparbeidet deg på kortet, går personlig konkurs, eller dersom du går bort.

Dette vil skje om du ikke betaler fakturaen og eventuelle purringer over tid:

  • Kortet sperres for videre bruk.
  • Hele det utestående beløpet vil kreves umiddelbart innbetalt i sin helhet.
  • Kredittkortgjelden vil bli misligholdt og inndrevet gjennom inkasso. Dette kan medføre ekstra omkostninger for deg.
  • Det vil påløpe forsinkelsesrenter med høyere rentesats enn renten på kredittkortet.
  • Du kan få betalingsanmerkninger.
  • Mislighold og betalingsanmerkninger kan gi deg problemer med å ta opp nye lån.
  • Evt. tilleggsfordeler, f.eks. reiseforsikring, kan bortfalle.

Ta kontakt med oss snarest mulig dersom du opplever utfordringer med å betale dine månedlige faktura.