Hopp til innholdet

Rapporter

Her finner du kvartals-, årsrapporter, pilar III og de ferskeste tallene.

Rapporter 2024

Oppdaterte tall

Grafen viser siste omsatte kurs i de rapporterte månedene:

Graf som viser kursutvikling for egenkapitalbevis i Grong Sparebank per juli 2024
 

Sist oppdatert 02.07.2024

Tabell med 20 største eiere i Grong Sparebank per juli 2024

 

Sist oppdatert 02.07.2024

Grafen viser utbetalt utbytte per egenkapitalbevis i de aktuelle årene, basert på regnskapsårene som endte 31. desember året før:

Spørsmål og svar

Et egenkapitalbevis er et egenkapitalinstrument for sparebanker som ble introdusert på slutten av 1980-tallet. Egenkapitalbeviset er utbytteberettiget og har historisk gitt en høy direkteavkastning. Snittet for de børsnoterte egen­kapitalbevisene ligger på ca. 6-7 % årlig. Eiere av egenkapitalbevis er beskyttet av sparebankens fond og gavefondet i den aktuelle banken. Disse vil ta even­tuelle tap før egenkapitalbeviseierne, og investeringen er derfor tryggere enn ordinære aksjer.

Egenkapitalbeviseiernes innflytelse

- Egenkapitalbeviseierne velger 20-40% av forstanderskapets representanter
- Forstanderskapet er normalt dominert av lokale krefter, dette gjelder også egenkapitalbeviseiernes representanter
- Eierandeler utover 10% av samlet egenkapital per investor må godkjennes av Finanstilsynet

Du kan finne informasjon om dine egenkapitalbevis i Grong Sparebank i VPS. Her kan du blant annet finne beholdning, beholdningsendringer og ligningskurs.

For å logge inn i VPS gjør du følgende:

  1. Logg på VPS Investortjenester med BankID brikke eller BankID på Mobil - du kan også logge deg på med brukernavn og passord fra VPS.
  2. Klikk på beholdningsoversikt for å se antall egenkapitalbevis.
  3. Du finner sist oppdaterte ligningskurs ved å trykke på «beholdning per 31.12» og deretter på egenkapitalbeviset.

Bankens egenkapitalbevis omsettes på Oslo Børs (Euronext Growth Oslo) under ticker GRONG.

Vennligst benytt følgende link for nærmere informasjon om kursutvikling, ordedybde, melding og rapporter:

Oppdatert informasjon finner du her

 

Aktuelle kontaktpersoner