Hopp til innholdet
Gravemaskinfører på en åker

Leasing
  • Fleksibelt - du binder deg ikke til noen kredittrammer
  • Enkelt - Regnskap og budsjett blir enklere, og det er ingen forskuttering av merverdiavgift
  • Fullfinansiert - Inntil 100% finansering

Disponer bedriftens ressurser smartere

Ved å lease får du enkelt tilgang til nyere kjøretøy og maskiner, samtidig som du frigjør driftskapital for bedriften. Du velger selv forhandler og merke, holder maskinparken din oppdatert og kan investere der det lønner seg. Interessert? Vi tar gjerne en prat med deg.

Dette er leasing

Leasing betyr at vi kjøper og eier det utstyret bedriften din trenger, og leier det til dere mot en avtalt månedsleie over et avtalt tidsrom. Normalt varer en leasingperiode fra tre til syv år. Dere har full bruksrett til objektet i leasingperioden.

Leasing er en enkel og fleksibel form for finansiering, og et godt alternativ til lån. Med leasing gjennom oss kan bedriften din disponere ressursene enda smartere.

Derfor bør du velge leasing:

  • Det gir deg fleksibilitet. En leasingavtale binder ingen kredittrammer hos banken og du har mulighet for utskiftning av utstyr i avtaleperioden. 
  • Det frigjør kapital. Ved å frigjøre kapital kan du bruke det til andre investeringer med god avkastning.
  • Du får en bedre kontantstrøm. Siden du betaler i takt med verdirealisering av objektet, får du en bedre cash-flow og dermed bedre nøkkeltall når kostnader og inntekter samkjøres.
  • Det blir enklere å lage et budsjett. Siden leien er kjent i hele leieperioden og utgiftsføres i sin helhet, blir budsjetteringen og regnskapsføringen enklere.  
  • Du får ingen forskuttering av merverdiavgift. Det er ingen forskuttering av merverdiavgift på anskaffelsestidspunktet.

Visste du at?

Du bør eie det som stiger i verdi, og leie det som synker i verdi

Kontakt oss om finansiering

Bilde av Andreas Karlsen

Andreas Karlsen

Avdelingsbanksjef Rørvik

Bilde av Ole Håkon Sandstad Solum

Ole Håkon Sandstad Solum

Seniorrådgiver bedrift

Spørsmål og svar om leasing

Leasing gir din bedrift muligheten til å leie utstyr eller kjøretøy over en avtalt periode i stedet for å kjøpe dem. Dette gir betydelige fordeler: det frigjør kapital som kan brukes til andre investeringer, tilbyr fleksibilitet til å oppgradere utstyret underveis, og påvirker ikke kredittrammer hos banken.

Leasing er en smart løsning for bedrifter som ønsker å bevare likviditet og fleksibilitet i sin kapitalbruk.

Leasing kan forbedre kontantstrømmen ved å tilrettelegge for betalinger som er i takt med verdirealiseringen av det leide objektet. Dette bidrar til bedre samkjøring av kostnader og inntekter, og resulterer i bedre nøkkeltall.

Den jevne kostnadsfordelingen over leieperioden hjelper også bedriften med å opprettholde en sunnere og mer forutsigbar økonomi.

Nesten alt av utstyr og kjøretøy kan leases, fra kontormaskiner og IT-utstyr til tunge maskiner og bedriftskjøretøy.

Dette gir din bedrift muligheten til kontinuerlig å benytte oppdatert utstyr, noe som er essensielt i raskt utviklende industrier, uten de store kapitalutgiftene som kjøp medfører.

Operasjonell leasing innebærer vanligvis kortere leieperioder uten kjøpsopsjon, noe som er ideelt for bedrifter som ønsker å bytte utstyr regelmessig uten å binde kapital.

Finansiell leasing, på den andre siden, strekker seg over lengre perioder og inkluderer ofte en kjøpsopsjon ved leieperiodens slutt, noe som passer for bedrifter som planlegger å beholde utstyret.

Ja, leasing tilbyr flere skattemessige fordeler, inkludert muligheten for full utgiftsføring av leiekostnadene, noe som kan redusere skattepliktig inntekt.

I tillegg, med leasing er det ingen forskuttering av merverdiavgift ved anskaffelse, som bidrar til å redusere de umiddelbare utgiftene og forbedre kontantstrømmen ytterligere.