Vi lever av og for lokalt næringsliv, og vi har tradisjon for å være tilstede i med- og motgang. Enten du driver en bedrift som blir påvirket av virustiltakene eller du er en arbeidstaker som er blitt permittert – vil vi gjerne hjelpe deg. Vi skal strekke oss langt for å finne en løsning på de økonomiske utfordringene du som kunde har kommet opp i.

Våre kunderådgivere har god lokal kunnskap og solid økonomisk kompetanse – ikke minst spiller de på ditt lag og vil hjelpe deg fremover til situasjonen er mer avklart. Vi har mange gode kort på hånden som vi nå spiller ut for å opprettholde likviditet til man har kommet over den verste perioden, og vi reduserer nå boliglånsrenten for alle våre kunder med inntil 0,4 prosentpoeng. 

Selv om vi ikke vet alle konsekvensene denne spesielle situasjonen vil ha for det lokale næringslivet fremover – så lover vi å finne de beste løsningene for de som tar kontakt med oss. Ta vare på hverandre – så tar vi vare på deg.