Grong Sparebank setter ned boliglånsrenten med inntil 0,45 prosentpoeng. Siden 18. mars 2020 har banken satt ned boliglånsrentene med inntil 1,35 prosentpoeng. Beste boliglånsrente blir 1,60 prosentpoeng for Bolig Ung. 

Renteendringen gjelder fra 9. juni 2020, og dersom det skal tas opp nytt boliglån vil de nye prisene gjelde fra 15. mai 2020. 

Innskuddsrentene reduseres med inntil 0,40 prosentpoeng med virkning fra 15. juli 2020.