Reklamasjon og svindel

Hva skal du gjøre dersom du oppdager mistenkelige transaksjoner på din konto?

Uheldigvis kan svindel på bankkort forekomme. Det kan være en ubehagelig oppdagelse når du ser ukjente transaksjoner på din konto. Opplever du ukjente transaksjoner på din konto ønsker vi at du tar kontakt med oss. Vi kan hjelpe deg med sperring av kort og søknad om refusjon.

  1. Dersom du oppdager ukjente transaksjoner anbefaler vi at du snarest sperrer bankkortet ditt.
    Ring oss på 74 31 28 60 eller Stopp 24 på 03850 
    Trenger du nytt bankkort må du kontakte oss, dette blir ikke sendt ut automatisk ved sperring.
  2. Ønsker du å søke om refusjon på tapet må du anmelde forholdet til politiet
    (ta med kontoutskrift som viser transaksjonene)
  3. En kopi av politianmeldelsen og utfylt skjema om reklamasjon må sendes/leveres til banken.
Skjema for reklamasjon finner du i en egen boks på denne siden.
Dersom det gjelder kredittkort finner du egen informasjon om dette i "Reklamasjon kredittkort" på denne siden.


Når dette er sendt inn til oss videreformidler vi kravet om refusjon til Teller (som behandler svindelsaker for Visa og Mastercard). Behandlingstiden hos Teller kan variere.

Anbefaling
Vi anbefaler alle kunder som handler på nett og/eller i utlandet å benytte kredittkort. Dette for å forhindre at ditt bankkort tilknyttet din bankkonto belastes ved svindel. 

Reklamasjon kredittkort

Skal benyttes dersom du skal reklamere på beløp belastet fra ditt Eika Kredittkort.

Reklamasjon bankkort

Benyttes dersom du skal reklamere på beløp trukket fra din brukskonto i banken som er tilknyttet bankkort.