Grong Sparebank er en selvstendig sparebank, med tradisjoner tilbake til 1862. Banken har sitt hovedkontor i Grong, 5 mil øst for Namsos. Gjennom over 150 år har Grong Sparebank vært en viktig del av det vi kan kalle samfunnets blodårenett. I de første 140 årene i Grong og omegn, og de senere år har det også blitt etablert kontor i store deler av nordlige Trøndelag i tillegg til på Helgeland. Banken har kontorer i Grong, Lierne, Snåsa, Mosjøen, Namsos, Steinkjer og Rørvik.

 

Grong Sparebank har de mest fornøyde bank kundene i den nordlige delen av Trøndelag. I 10 år på rad har Norsk Kundebarometer slått fast at banken har de mest fornøyde kundene i vårt markedsområde. Banken er opptatt av å være tilgjengelig, offensiv, ordentlig og dyktig. 

Sammen med nær 70 andre lokale sparebanker og OBOS, eier Grong Sparebank Eika Alliansen. Lokalbankene i Eika Alliansen har et landsdekkende filialnettverk med over 200 kontorer.


Vår historie:


Den 7. april 1862
ble det avholdt forstanderskapsmøte for opprettelse av en sparebank i Grong Prestegjeld. 
Møtet ble avholdt på gården Berre i Grong, og bankens første direksjon ble valgt med 5 direktører og 3 suppleanter. Behovet for en egen bank i prestegjeldet hadde kommet utover 1850-årene ettersom det ble mer og mer penger blant folk. Grong Prestegjeld var stort av utstrekning, og innbefattet bygdene Grong, Harran, Høylandet, Namsskogan og Røyrvik. Etter sju måneders drift utgjorde innskuddskapitalen i banken 1.415 specidaler og 11 skilling, pr 2015 er forvaltningskapitalen inkludert overføringer til Eika Boligkreditt AS nesten 5 milliarder kroner.

Splittet i 1925
I 1905 ble det fremsatt krav fra Høylandet om deling av banken, da Hållingene ville ha sin egen bank. Etter mye fram og tilbake ble banken splittet i tre i 1925, da både Høylandet og Harran opprettet egne sparebanker. Men fortsatt finnes det spor i bankens vedtekter etter tiden før oppsplittingen, for eksempel velges det fortsatt representanter fra både Høylandet og Namsskogan i bankens forstanderskap.  

Kontorstruktur
Grong Sparebank opprettet filialer i Røyrvik og på Bergsmo. I Røyrvik ble filialen åpnet i 1955, og den gangen ble filialen betjent en dag i måneden av ansatte fra Grong. Senere ble det ansatt faste medarbeidere ved filialen. Filialen i Røyrvik ble omgjort til bank i butikk-løsning i 2005. Filialen på Bergsmo ble lagt ned i 1997.

I 1975 fusjonerte Grong Sparebank og Lierne Sparebank. Lierne Sparebank ble stiftet 2. desember 1898 da 24 herrer i Lierne betalte inn kr 100,- hver, som da utgjorde bankens grunnfond. I de første årene etter fusjonen var det et eget avdelingsstyre i Lierne, men fra 01.01.2000 har banken et felles styre. Det velges imidlertid en representant fra Lierne inn i styret.

I 2005 etablerte banken egne kontor/avdeling i Namsos, og i 2006 ble et nytt kontor/avdeling åpnet i Steinkjer. Senere samme år fusjonerte Grong Sparebank og Verran Sparebank (beliggende i Inderøy. Banken har videreført bankdrifta i Inderøy med et eget kontor. Det velges en representant fra Inderøy inn i styret i banken.

I 2013 etablerte banken seg på Rørvik i Vikna kommune. Her er banken samlokalisert med forsikringsrådgiveren Brekk og Olsvik Assuranse AS

I 2014 etablerte vi meglerkontoret Aktiv Namsos, som er samlokalisert med vår avdeling i Namsos.

I 2015 etablerte vi kontor i Mosjøen, samlokalisert med Aktiv Eiendomsmegling Helgeland.

Boli Eiendomsmegling ble dette året oppkjøpt av Grong Sparebank. Nå tilbyr vi eiendomsmegling i Namdalen og Innherred under merkenavnet Boli Eiendomsmegling. Selskapet er samlokalisert med oss i Steinkjer og Namsos, og har i tilegg faste kontordager i Rørvik og Grong.

Medeier i Eika Alliansen
Grong Sparebank eier sammen med nær 70 andre norske lokalt forankrede sparebanker Eika Alliansen. Dette er en av Norges største finansgrupperinger, med en samlet kundemasse på over 1 million kunder.

Eika har som hovedformål å skape kostnadseffektive produkter og tjenester på områder der det er mulig for bankene å hente ut stordriftsfordeler gjennom samarbeid, samtidig som banken selv ivaretar sin kjernevirksomhet og tjenester nær kundene.

Gjennom felles innkjøp og leveranse av tjenester i Eika oppnår Grong Sparebank stordriftsfordeler innenfor blant annet IT, betalingsformidling og andre banktjenester som virksomhetsstyring, kompetanseutvikling og distribusjon av finansielle produkter.