Depositumskonto

Leietaker kan opprette depositumskonto uten personlig oppmøte i banken. Etablering av kundeforhold, og oversendelse av husleiekontrakt gjøres digitalt.
  • Depositumskonto opprettes i leietakerens navn
  • Leietakere som ikke er kunde i banken fra før må registrere seg digitalt
  • Utleier må være kunde i banken
  • Verken leietaker eller utleier kan ta ut penger fra kontoen

Bli kunde og send leiekontrakt

Er du leietaker, og ikke kunde i banken fra før? Registrer deg med BankID for å etablere depositumskonto. Leiekontrakt sendes til banken etter etableringen. Når du har registrert deg, og valgt "Depositumskonto" - får du tilgang til nettbank, hvor du finner kontonummer for innbetaling og mulighet for å sende oss kopi av leiekontrakt. 

Om etablering av depositumskonto


Depositumskonto etableres i leietakerens navn, og det er utleier som betaler for etablering av kontoen. 

Leietaker som er kunde i banken fra før, trenger du kun å sende oss en kopi av leiekontrakten med beskjed om etablering av depositumskonto. Denne kan sendes som vedlegg i en melding fra mobilbank eller nettbank. 

Leietakere som ikke er kunde i banken må registrere seg som kunde, og opprette depositumskonto digitalt. Når etableringen er utført sendes kopi av leiekontrakten i melding fra nettbank. Avtalt depositumsbeløp kan overføres til det nye kontonummeret. 

Viktig: Før vi kan sende ut avtale om etablering av depositumskonto til leietaker og utleier - må vi ha mottatt kopi av leiekontrakt. Depositumskonto blir ikke ferdigstilt før kopi av kontrakten er sendt til oss. Avtale om depositumskonto er ikke en bekreftelse på at depositumet er innbetalt, men en bekreftelse på at konto er etablert. 

Når konto er etablert og leiekontrakt sendt til banken - vil leietaker og utleier motta avtale om depositumskonto. Denne sendes til digital signering, og dere får SMS med varsling om at avtale skal signeres.  


Hvordan avslutte depositumskonto

Ved leieforholdet opphør trenger vi en bekreftelse fra utleier om at depositumskontoen skal frigis til deg.

Når utleier har frigitt kontoen må du ta kontakt med oss for å avtale oppgjør av kontoen. Du kan kontakte oss på firmapost@grong-sparebank.no eller melding i fra mobilbank/nettbank.

Det er viktig at kontonummer du ønsker pengene overført til står i ditt navn - da vi ikke utbetaler depositumsbeløpet til en konto du ikke er eier av. 

Etablering depositumskonto

Kostnad digital opprettelse  500 kr
 Kostnad ved opprettelse i bank 1250 kr

Utleier betaler kostander ved opprettelse av depositumskonto. 

Spørsmål?

Kontakt oss

Vennligst fyll ut navn
Vennligst legg igjen en beskjed
Vennligst skriv inn et gyldig telefonnummer
Vennligst skriv inn et gyldig e-postadresse