Grønne lån for landbruket

Vi gir gode betingelser på grønne investeringer i landbruket.


Landbruk - Solceller på eget tak 

Vilkår for lån til solcelle på eget tak

Gode vilkår og betingelser når du skal investere i solceller på eget tak:

 • Renterabatt 0,50 %. 
 • Maksimalt lånebeløp med renterabatt: 500.000 kr.
 • Maksimal nedbetalingstid 10 år.

For å får overnevnte betingelser må du bruke Grong Sparebank som hovedbankforbindelse

Bærekraftig landbruk

Utstyr til spredning av husdyrgjødsel med tilførselsslange

Gode vilkår og betingelser når du skal investere i utstyr til spredning av husdyrgjødsel med tilførselsslange:

 • Renterabatt 0,50 %. 
 • Maksimalt lånebeløp med renterabatt: 500.000 kr.
 • Maksimal nedbetalingstid 10 år.

For å få overnevnte vilkår og betingelser må du bruke Grong Sparebank som hovedbankforbindelse. Minimum 1/3 av foretakets areal der det spres husdyrgjødsel skal være tilskuddsberettiget i henhold til §23. Foretaket må dokumentere dette årlig for å oppnå grønn rente. 

Utstyr til nedfelling/nedlegging av husdyrgjødsel:

Gode vilkår og betingelser når du skal investere i utstyr til nedfelling/nedlegging av husdyrgjødsel:

 • Renterabatt 0,50 %. 
 • Maksimalt lånebeløp med renterabatt: 500.000 kr.
 • Maksimal nedbetalingstid 10 år.

For å få overnevnte vilkår og betingelser må du bruke Grong Sparebank som hovedbankforbindelse.
Gjelder stripespredere til tankvogn eller til slangeanlegg. Minimum 1/3 av foretakets areal der det spres husdyrgjødsel skal være tilskuddsberettiget i henhold til §22. Foretaket må dokumentere dette årlig for å oppnå grønn rente. 

Gjødsellager

Gode vilkår og betingelser når du skal investere i gjødsellager:

 • Renterabatt 0,50 %. 
 • Maksimalt lånebeløp med renterabatt: 500.000 kr.
 • Maksimal nedbetalingstid 10 år.

For å få overnevnte vilkår og betingelser må du bruke Grong Sparebank som hovedbankforbindelse.
Økt kapasitet på gjødsellager gjør det mulig å spre husdyrgjødsel i vekstsesongen. Foretaket må sannsynliggjøre at det har samlet lagerkapasitet som gjør det mulig å oppfylle kravene i §21. Det kreves ikke årlig dokumentasjon på at foretaket oppfyller dette kravet. 

Kontakt oss om grønne lån for landbruket

Kontakt oss

Vennligst fyll ut navn
Vennligst legg igjen en beskjed
Vennligst skriv inn et gyldig telefonnummer
Vennligst skriv inn et gyldig e-postadresse