Grong Sparebank har inngått ny bankavtale med både Groing og Lierne kommune. 

Administrerende banksjef Jon Håvard Solum i Grong Sparebank er veldig glad for å kunne videreføre viktige kundeforhold med de to namdalskommunene, skriver banken i ei pressemelding. – Vi er både litt stolt og kry i dag. Dette er store og viktige avtaler for oss som vi vinner i konkurranse med andre tilbydere i bankmarkedet.

Solum ønsker å berømme kommunene for å vektlegge service og kompetanse når de velger samarbeidspartner. – I dette anbudet var service og kompetanse vektlagt med 50 prosent, og da er det ekstra godt å se at vi vinner fram. Kompleksiteten i leveransene til større kunder øker, og det krever stadig mer av oss som bank. At vi kan fortsetter det gode samarbeidet med disse kommunene er viktig, slik at vi hele tida kan utvikle oss og bli bedre i lag med våre kunder, sier Solum.

Under signeringen av avtalene uttrykte begge parter at samarbeidet mellom og bank og kommune er viktig. – Vi er godt fornøyde med å ha en avtale med en lokal bank på en konkurransemessig måte. Grong Sparebank leverte det beste tilbudet i konkurranse med andre banker, sier rådmann i Lierne kommune Karl Audun Fagerli.

–  Vi ser at vi kan utvikle enda bedre løsninger sammen med Grong Sparebank, og få digitalisert og forenklet mange av våre arbeidsprosesser. Bank- og betalingstjenester er i kraftig endring, og her er vi sikre på at Grong Sparebank er en god partner for oss framover, sier rådmann i Grong kommune Svein Helland.