Grong Sparebank har sammen med de andre bankene i Eika Alliansen inngått en avtale med IT-leverandøren TietoEvry. Avtalen vil bidra til reduserte kostnader for banken samtidig som den vil styrke bankens konkurransekraft ved at den teknologiske utviklingskraften for banken blir styrket.

- Som lokalbank tar vi kundenes forventinger til oss på alvor og vi opplever at kundene stiller stadig større forventninger til våre digitale løsninger og tjenester. Samtidig opplever vi at kundene etterspør lokal tilstedeværelse og personlig rådgivning og service. For å levere på kundenes forventinger er det helt nødvendig med konkurransedyktige IT-løsninger som både er kostnadseffektive og fremtidsrettete.

Avtalen med TietoEvry vil i sum redusere kostnadene, øke utviklingskraften og dermed forbedre konkurransekraften til Grong Sparebank sammen med de andre bankene i Eika Alliansen. Dette vil styrke våre muligheter til å fortsatt være en positiv drivkraft for vekst og utvikling for våre kunder, våre ansatte og våre lokalsamfunn.

Byttet av bankens kjernebankløsning er planlagt gjennomført innen 2022/2023. Avtalen vil ikke påvirke stillinger eller ansettelsesforhold i banken.

- Vi skal være like lokalt til stede for kundene og lokalsamfunnet som tidligere.