Det skal velges 5 representanter og 5 varamedlemmer til bankens generalforsamling fra bankens innskytere. 

Myndige innskytere i Grong Sparebank som har i de siste seks måneder har hatt et innskudd i banken på minst 2 500 kroner, er valgbare og har stemmerett. 

Det avholdes valg torsdag 27. februar 2020 mellom kl. 10:00 - 15:00 i banken sine betjente lokaler. 

Hvert kundeforhold gir én stemme. 

Måten valget avholdes på er fysisk oppmøte i en av bankens lokaler hvor du avgir en stemme, enten ved å levere valgkomiteens innstilling eller leverer egne forslag på kandidater. 

Det vil bli mulighet for kaffe og noe å bite i for den som ønsker det. 

Har du spørsmål til dette vennligst ta kontakt med Endre Skjervø på epost ens@grong-sparebank.no.