Vi drømmer om noe alle sammen. Kanskje er drømmen din en hytte på fjellet, et hus i Spania, eller mulighet til å reise mer når hverdagen ikke lenger handler om jobb? Uansett hva det er, vil det sannsynligvis koste penger. Og derfor er det aldri feil å spare.

 

Spar i fond – få mer igjen

Alle kan spare noe, mener ekspertene. Og når du sparer, bør du absolutt vurdere å sette pengene i et aksjefond.


- All sparing er bra, men alle ønsker å få mest mulig ut av pengene sine.  

 

Velger du å spare i et aksjefond kan forventet avkastning over tid bli høyere enn med vanlig banksparing.  

Et illustrerende eksempel:Sparer du 1000 kroner i måneden i 15 år i et aksjefond, kan du forvente å sitte igjen med ca. 250 000 kroner. Sparer du tilsvarende på en sparekonto kan du forvente å ha ca. 185 000 kroner. 

I eksempelet er det forutsatt avkastningsforventning på 6,25 % per år for aksjefond og 2,5 % per år for banksparing. I begge tilfeller er det hensyntatt en inflasjon på 2 %. Vær oppmerksom på at anslaget ikke er noen garanti for fremtidig avkastning, og at sparing i aksjefond er forbundet med høyere risiko enn sparing på bankkonto*.

Prøv vår sparekalkulator

 

Ha et langsiktig perspektiv og se drømmen vokse

Eika Kapitalforvaltning anbefaler alle som sparer i fond å ha et langsiktig perspektiv, minimum 10-15 år. Jo lenger du sparer, jo bedre sikret er du mot svingningene i aksjemarkedet.

Ingen grunn til å vente – så hvorfor ikke starte allerede i dag? Bruker du mobilbanken, er du bare et par tastetrykk unna å starte en spareavtale.

- Mobilbanken gjør det enkelt å administrere spareavtalen. Ekstra morsomt er det også at du kan følge med på hvordan fondet du sparer i utvikler seg. Slik kan du bokstavelig talt se hvordan pengene – og drømmen din utvikler seg. Det er alltid motiverende for en som sparer, sier Jørgen Sundet i Eika Kapitalforvaltning. 

Ikke lastet ned mobilbanken ennå? Her kan du gjøre det

 

Vi hjelper deg i gang med sparingen din

Fortsatt usikker på hvordan du bør spare? Kom innom oss, eller kontakt en av våre rådgivere. Sammen finner vi den riktige spareplanen for deg.

 

*Eksempelet har ikke hensyntatt eventuell skatt som vil kunne påhvile produktet og/eller kunden. Den skattemessige virkningen avhenger av den enkelte kundes individuelle situasjon og kan komme til å endre seg.

Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, verdipapirfondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.