Navn på banken

Grong Sparebank

Besøksadresse

Grong Sparebank
Sundspetvegen 2
7870 Grong

Postadresse

Grong Sparebank
Postboks 104
7871 Grong


E-postadresse

firmapost@grong-sparebank.no


Fakturaadresse

fakturamottak@grong-sparebank.no


Telefonnummer

(+47) 74 31 28 60


Telefaksnummer

(+47) 74 31 28 61


Organisasjonsnummer

NO 937 903 146


LEI-nummer

5967007LIEEXZX66T412