Selskapsinformasjon

Selskapsinformajson for Grong Sparebank

Selskapsinformasjon Grong Sparebank


Navn på banken

Grong Sparebank

Besøksadresse

Grong Sparebank
Sundspetvegen 2
7870 Grong

Postadresse

Grong Sparebank
Postboks 104
7871 Grong


E-postadresse

firmapost@grong-sparebank.no


Fakturaadresse

fakturamottak@grong-sparebank.no


Telefonnummer

(+47) 74 31 28 60


Telefaksnummer

(+47) 74 31 28 61


Organisasjonsnummer

NO 937 903 146


LEI-nummer

5967007LIEEXZX66T412


Administrerende banksjef

Styret i Grong Sparebank

Styremedlemmer

Nåværende og tidligere tillitsverv

Audun Veium (leder)
Grong

Nåværende tillitsverv:
Styreleder Grong Sparebank 2007-d.d.

Øyvind Kveli
(nestleder)
Lierne

Nåværende tillitsverv:
Nestleder Grong Sparebank 2021-d.d.
Tidligere tillitsverv:
Styremedlem Grong Sparebank 2020-2021.

Espen Ledang
Namsos

Nåværende tillitsverv:
Styremedlem Grong Sparebank 2019-d.d.

Tove Heggdal Ingulfsvann
Lierne

Nåværende tillitsverv:
Styremedlem Grong Sparebank 2023-d.d. 

Marte Landsem
Namsos             

Nåværende tillitsverv:
Styremedlem Grong Sparebank 2022-d.d.

Jo Morten Aunet
Skage

Nåværende tillitsverv:
Styremedlem (ansattevalgt) 2018-d.d.

Marit Aspnes
Grong

Nåværende tillitsverv:
Styremedlem (ansattevalgt) 2022-d.d.