Jobb og karriere

Jobb- og karrieremuligheter i Grong Sparebank.

Jobb i Grong Sparebank

Jobbe hos oss

Vi er en lokalbank med hovedkontor i Grong og filialer i Namsos, Steinkjer, Rørvik og Mosjøen. Selv om vi er spredt utover kartet - har vi et nært forhold til hverandre og samarbeider tett for å nå våre mål og visjoner. I det daglige står bankens kjerneverdier sterkt - og det vi leverer skal være i tråd med disse. Våre kjerneverdier er: Tilgjengelig, dyktig, offensiv og ordentlig. Et godt arbeidsmiljø og nærhet til kollegaer og ledelse mener vi er viktig - så ikke bli overrasket om det spontant oppstår morsomheter i en ellers så hektisk arbeidshverdag.

Arbeidsområder i banken er i hovedsak:

  • Personmarked PM (kreditt og bredderådgiving)
  • Bedriftsmarked BM
  • Kundeservice
  • Bankdrift (depot, økonomi, regnskap, IT)

Banken eier Boli Eiendomsmegling AS som er samlokalisert med oss i Namsos, Rørvik og Steinkjer. I Mosjøen har vi tett samarbeid med Aktiv Eiendom. 

Som et finanshus i miniatyr - har vi et bredt og samlet fagmiljø. Vi samarbeider med Eika og andre lokalbanker i alliansen for stadig utvikling, kompetanseheving og erfaringsutveksling.

Hvem leter vi etter?

I Grong Sparebank har vi fokus på nærhet til kunden, tilgjengelighet og vide fullmakter til å handle selvstendig, slik vi mener både privat- og næringslivskunder i en lokalbank bør forvente. Har du ambisjoner, et ønske om å skape gode kundeopplevelser og være med på å videreutvikle og befeste Grong Sparebank som Lokalbanken for privatkunder og småbedrifter - er du velkommen til å ta kontakt med oss. Behov for nye ansatte kan oppstå i flere av våre arbeids- og markedsområder.

Ledige stillinger