Styret

Styret velges av generalforsamlingen og består av 7 medlemmer og 2 varamedlemmer, hvorav 5 medlemmer og 1 varamedlem velges av generalforsamlingen, og 2 medlemmer og 1 varamedlem velges av de ansatte.
 • Audun Veium

  Styreleder (Grong)
 • Øyvind Kveli

  Nestleder (Lierne)
 • Jo Morten Aunet

  Ansattrepresentant (Skage)
 • Marit Aspnes

  Ansattrepresentant (Grong)
 • Espen Ledang

  Namsos
 • Tove Heggdal Ingulfsvann

  Lierne
 • Marte Landsem

  Namsos