Innskytervalg 2024

Innskytervalg 2024

På denne siden kan du lese mer om innskytervalget til Grong Sparebanks generalforsamling 2024.

-

betaling med google pay med nytt visa kredittkort

Hvem kan kalle seg for en innskyter?

Alle som har hatt mer en 2500 kr på en konto hos Grong Sparebank sammenhengene i løpet av de siste seks månedene, kategoriseres som en innskyter. Alle innskytere er valgbare til Grong Sparebanks generalforsamling.

Prosess fram mot Generalforsamlingen 2024

 • Workshop i et møterom med mennesker av ulik etnisitet og funksjonsevne

  Nominer din kandidat innen 1. desember 2023.

  Fristen er nå gått ut
 • Hender holder brosjyre med personer i ufokus. foto

  Valgkomiteen legger fram valgliste

  Senest 1. februar 2024
 • Møte i møterom med glassvegger. foto

  Det gjennomføres digital innskytervalg

  Mer informasjon om dette kommer