Nibor Pluss

Sparekonto som gir deg en høy flytende rente mot at du varsler uttak 31 dager før utbetaling skal skje.

Hvilken sparekonto er Nibor Pluss?

Nibor Pluss gir deg en høy flytende rente mot at du varsler uttak 31 dager før utbetaling skal skje.
Rentesatsen beregnes daglig basert på 3 måneders Nibor, med tillegg av en margin (pt 0,20 %). Med en Nibor Pluss-konto vil du oppnå en innskuddsrente som hele tiden følger markedet.

Renten på kontoen beregnes hver dag fordi rentesatsen vil kunne variere fra dag til dag (se regneeksempel under Hva er Nibor?).

Samlet rente for en periode er summen av de daglige beregnede rentene.

Rentebetingelser og produktegenskaper

Minste innskudd er 2.000.000 kr. Maksimalt innskudd er 10.000.000 kr.

Det kan opprettes en Nibor Pluss konto pr. kunde. Uttak fra konto må varsles 31 dager i forveien. Ingen varslingstid på uttak av renten fra forrige år. Send melding fra nettbank/mobilbank for varsling av uttak. Kunder uten nettbank/mobilbank kan kontakte oss på e-post for varsling av uttak.

NB! Du oppnår den høyeste rentesatsen bare når saldo er mellom 2.000.000 kr og 10.000.000 kr. Dersom saldo kommer under 500.000 kr settes rentesatsen til 0,0 %. Er saldo mellom 500.000 kr og 2.000.000 kr, eller over 10.000.000 kr - settes rentesatsen til 3 mnd Nibor - (minus) 1,0 %. Alle rentesatser er fra første krone på hele saldoen. Margin kan bli endret og vil bli varslet innenfor gjeldende frister for renteendring.

Hva er Nibor?

Nibor (Norwegian Interbank Offered Rate) er prisen som de største bankene i landet krever for korte usikrede lån i norske kroner til andre banker.

Nibor benyttes derfor ofte som en referanserentene på markedsprisen for kapital i Norge. Nibor beregnes for ulike løpetider: 1 uke, 1 måned, 2 måneder, 3 måneder og 6 måneder. Den mest benyttede renten er 3 måneders Nibor, og det er dette som legges til grunn for innskuddskontoen vår Nibor Pluss.

Nibor reguleres daglig og du finner den på nettsidene til Norske Finansielle Referanser AS. Din innskuddsrente vil være 3 måneders NIBOR pluss en margin (pt 0,20 %). Innskuddsrenten din vil reguleres daglig sammen med endringene i 3 mnd Nibor. Hvis 3 mnd Nibor en dag er 2,86 %, vil din innskuddsrente bli 3,06 % denne dagen, og hvis 3 mnd Nibor er 2,88 % neste dag vil din innskuddsrente denne dagen bli 3,08 %. Med andre ord vil du ha en innskuddsrente som hele tiden følger utvikling i markedet.
Gråhåret mann sett bakfra som ser på mobil med en pc-skjerm i bakgrunnen

Hvordan opprette Nibor Pluss konto?

Eksisterende kunder kan sende melding i nettbank eller mobilbank, og be om etablering av Nibor Pluss. Nye kunder etablerer kundeforhold og Nibor Pluss konto digitalt i "Bli kunde".