På denne siden har vi samlet all informasjon om emisjonen, samt hva både eksisterende og nye egenkapitalbeviseiere må gjøre av forberedelser før tegningsperioden. Prospekt, lenker til tegning av egenkaptialbevis og kjøp/salg av tegningsretter vil du finne samlet her. Har du spørsmål om emisjonen som du ikke finner svar på må du gjerne ta kontakt, så skal vi hjelpe deg.