Nå er vi miljøfyrtårnsertifisert
Vi gikk inn i år 2021, med en rykende fersk miljøfyrtårnsertifisering. Dette er vi veldig stolte av, da det gir oss en bekreftelse på at den jobben vi allerede gjør - og de kravene vi stiller til oss selv og våre leverandører, oppfyller kravene til miljøfyrtårn. Nå skal vi jobbe videre med å bidra til en grønn omstilling lokalt, og det skal levne liten tvil om at Grong Sparebank tar bærekraft på alvor. Vi ansetter nå en rådgiver bærekraft, som skal sørge for at vi utvikler vår bærekraftstrategi og setter nye standarder for bærekraftarbeid i banken.

Kriteriesett vi oppfyller
Vi er miljøfyrtårnsertifisert under tre kriterier. Dette er hovedkontormodellen, leietaker kriterier, samt bransjekriterier for "Bank og finans".  Dette betyr at vi oppfyller miljøfyrtårn sine krav for blant annet kildesortering, arbeidsmiljø, innkjøp - og mange flere. Etter tre år må vi resertifisere oss. Da blir den jobben vi har gjort frem til resertifisering vurdert, sammen med eventuelle nye kriterier vi skal oppfylle. Blir dette godkjent, kan vi fortsette å være miljøfyrtårn bedrift i tre nye år. 

Om miljøfyrtårn
Miljøfyrtårn er et anerkjent og effektivt verktøy for sertifisering og miljøledelse, og Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar. Les mer: www.miljofyrtarn.no.

Den grønne omstillingen begynner lokalt - den begynner med oss og deg.